Žďárská ZUŠka se chlubí novým koncertním klavírem

Když kulturní komise v lednu 2016 jednala na žďárské ZUŠce, nikdo asi netušil, že výsledkem tohoto jednání bude nový koncertní klavír, který byl letos v dubnu slavnostně uveden do provozu. V září 2015 začala kulturní komise pod vedením našeho zastupitele Ondřeje Vykoukala obcházet všechny kulturní příspěvkové organizace města, aby se detailně seznámila s jejich činností […]

Aktivně pro Žďár!

Projekt Aktivně pro Žďár s typickým bílým a! v červeném kole vznikl již v roce 2015z popudu sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO. Vedení města tehdy přemýšlelo, kterak zastřešit drobné aktivity, které by zlepšovaly život Žďáráků přímo tam, kde bydlí. Vzniklo tak Aktivně pro Žďár, které slučuje drobná každodenní zlepšení v životě našich obyvatel – ať […]

Městského architekta máme již dva roky!

Co se za tu dobu změnilo a co je náplní jeho práce? Městský architekt byl jedním z předvolebních “slibů” tehdy čerstvě zformovaného sdružení ŽĎÁR – Živé město. Městu Žďár nad Sázavou v té době scházel koncepční přístup k rekonstrukcím veřejných prostor i městských budov, městské objekty často končily obalené v růžovém polystyrenu a významné architektonické prvky (např. sgrafita) […]

Co je nového? aneb poznámky z rady 13.3.2017

Nová vyhláška vychází vstříc pejskařům Rada města nově schválila vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů ve veřejném prostranství. Nově tak ruší povinnost mít psa na vodítku a zároveň s náhubkem, nyní je vyžadován buď jen náhubek, nebo vodítko. Další, příjemnou novinkou je vymezení tzv. výběhů pro psy, kde se pes může pohybovat zcela […]

Každý svého štěstí strůjcem?

Na zastupitelstvu zaznívají věci, se kterými nesouhlasím a není na tom nic zvláštního, naopak. Na lednovém jednání však kolega Brychta vyřkl výroky, nad kterými mi zůstává rozum stát. Při diskusi o umístění azylového domu mj. ústy p. Brychty zaznělo, že nejlepším řešením by údajně bylo, kdyby město vystěhovalo ony „nepřizpůsobivé“ občany za město, kde nemůžou škodit a že […]

Ukažme dětem, že dokážou cokoliv

ZŠ Švermova se zúčastní projektu iKid (Innovative Kids), určené pro žáky druhého stupně, především osmých tříd. Projekt organizuje jedna z nejlepších poradenských firem světa, KPMG. V rámci projektu, pod vedením učitelů a mentorů z byznys prostředí, vytvářejí žáci svůj vlastní startup a pracují na inovativních prototypech. V průběhu půl roku imitují stejnou cestu, jakou musí projít každý startup nebo […]

ŽĎÁR 2017 – MĚSTO KULTURNÍ

Milí čtenáři Žďárského zpravodaje, v říjnovém čísle jste se mohli prostřednictvím předsedy sportovní komise Petra Staňka seznámit s městskou podporou žďárských sportovců. Žďárák ovšem není živ pouze sportem, ale i uměním a  kulturou. Město tak podporuje nejen Žďáráka sportovce, ale i Žďáráka umělce, diváka a posluchače. Rok 2017 lze ve Žďáře bezesporu nazvat rokem kultury. Řečeno čísly: plánované […]

Jsme v polovině!

Nedávno tomu byly přesně dva roky, kdy byl žďárským zastupitelstvem zvolen starosta Zdeněk Navrátil a byla podepsána koaliční smlouva. Vedle klasických povinností vztahujících se ke každodenní správě města a velkých investičních akcí, jako jsou třeba opravy městských komunikací či projekty zateplení realizované v minulých letech, je řada věcí, které jsme si vytyčili ve svém programu. Co […]

Lži Vladimíra Novotného

V říjnovém čísle Žďárských novin se redakce ptala zástupců jednotlivých zastupitelských klubů na to, co se jim v současném volebním období nepodařilo zatím prosadit. Někteří zastupitelé tak na tuto otázku prostě odpověděli, jiní však namísto toho anketu pochopili jako místo, kde se může lhát bez ohledu na položenou otázku, protože na jejich lži není možná […]