Náš program 2022 – 2026

1. Dobrá adresa pro práci i bydlení

Vytváříme podmínky pro bydlení, lákáme do Žďáru dobře placenou práci, hledáme cestu, jak být energeticky nezávislí.

2. Zelené, čisté a bezpečné město

Budujeme město, kterému záleží na životním prostředí, kde se člověk nemusí bát, kde se cítí příjemně všechny generace Žďáráků.

3. Pohoda, odpočinek a aktivní život

Město nedělají jen „cihly“, ale jeho obyvatelé – Žďáráci. Ať už ve městě či v místních částech rozvíjíme příležitosti pro sport, kulturu a volný čas.

4. Kvalitní a dostupné veřejné služby

Zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání a další veřejné služby rozšiřujeme a zkvalitňujeme. To, co jde vyřídit on-line, vyřizujme napříště z domu.

5. Plynulá doprava a přívětivý veřejný prostor

Pracujeme koncepčně na zlepšení prostupnosti města jak pro auta, tak pro pěší i cyklisty. Tvoříme veřejný prostor, kde se cítíme dobře.