Naši lidé

Zvolení zastupitelé:

Martin Mrkos (medailonek)

starosta města Žďáru nad Sázavou

garant komise rozvoje města

martin.mrkos@gmail.com

Zdeněk Navrátil (medailonek)

člen rady města

předseda komise rozvoje města

navr@centrum.cz

Zdeněk Kulhánek (medailonek)

člen rady města

předseda komise Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou

druwyd@seznam.cz

Karolína Kostečková (medailonek)

členka zastupitelstva města

členka bytové komise

karolina.kosteckova@gmail.com

Beáta Bílková 

členka zastupitelstva města

bilkova.b@seznam.cz

Členové komisí a výborů:

David Filip (medailonek)

předseda komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

david.filip@zdar.charita.cz

Václav Dobrovolný

člen komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

vaclav.dobrovolny@kolping.cz

Irena Pechová (medailonek)

členka kontrolního výboru

irena.pechova@del.cz

Martin Petr (medailonek)

člen finančního výboru

martin.petr@hotmail.com

Miroslav Stehno (medailonek)

člen kontrolního výboru

mirastehno@gmail.com

Petr Šimurda

člen komise pro sport a volný čas

petr.simurda@centrum.cz

Jan Zástěra

člen komise komunálu a životního prostředí

jan.zastera@tiscali.cz

Tamara Kolátorová

členka komise pro regionální a mezinárodní spolupráci

tamkolatorova@seznam.cz

Lucie Zemanová

členka komise rozvoje města

lucazemanova@centrum.cz