4. Bc. David Filip

35 let, vedoucí centra prevence, projektový manažer, labužník

Co rád dělám? Mám rád aktivní trávení volného času, velkou část volného času se věnuji rodině. Dále je mým velkým koníčkem cestování a poznávání světa okolo mě. Je jedno, jestli to je po zemích českých nebo jinam do světa, vždy je to možnost poznat něco nebo někoho nového. Život si také rád zpestřuji sportem.

Co pro město mohu udělat? Již několik let pracuji v oblasti školské prevence a jako projektový manager a rád bych své zkušenosti pomohl uplatnit i v našem městě. Město má být místem které podporuje vzdělávání a pomáhá vytvářet místa a prostory, kde mohou lidé svůj čas trávit. Jako předseda komise jsem se intenzivně podílel na vzniku nové podoby grantového programu pro poskytovatele sociálních služeb, který je transparentní a férový ke všem stejně.

Proč do toho jdu (znovu)? Mám pocit, že se v předchozích obdobích povedl velký kus práce a bylo fajn v nastoleném trendu pokračovat. Pořád mám chuť se podílet a spolupracovat na tématech z oblasti sociální, školské a volnočasové. Mým cílem je, aby se město stále posouvalo dopředu a pokud mohou nějak přispět, rád do toho zase půjdu.

Posted in Medailonek.