2. Zelené, čisté a bezpečné město

Vše souvisí se vším

Jak spolu souvisí ekologie, komunální služby a bezpečnost ve městě? Když se zamyslíme, tak to dává smysl. Pokud chceme město, kde se cítíme dobře, potřebujeme všechny tyhle přísady. Tam, kde se neválejí odpadky, nebudou přibývat další. Lidé si svého okolí pak více váží. V čistém a upraveném městě se nedrží kriminalita. A tam, kde je bezpečno, se nebojíme lehnout do trávy. A aby se nám ve stínu dobře dýchalo, potřebujeme město v zeleni. Město, které dobře hospodaří s vodou a dbá o okolní krajinu. Nabízí přirozené prostředí také rostlinám a živočichům.

Kroky, které jsme již realizovali, a které jsou v přípravě, jdou proto právě tímto směrem.

Upravené a čisté město

Převedení celé řady komunálních služeb pod městskou akciovou společnost SATT se ukázalo jako dobrý nápad. Nyní máme ve svých rukou velkou část péče o naše město. Dnes máme komu zavolat, když vidíme nějaký nepořádek. Městskou zeleň má v péči náš městský zahradník. Tam, kde je to možné, zadržujeme vodu a dáváme větší prostor přírodě. V ulicích dále uvidíte naše komunální party, které čistí celoročně naše město. Díky SATTu funguje dobře letní i zimní údržba komunikací. Legendární autopluh „Micina“ dnes zná každý malý Žďárák. Chceme služby rozvíjet dál. A zaměřit se i na to, aby naše Technické služby nabídly další služby občanům – od recyklačního dvora, až po zapůjčení automobilové plošiny.

Záleží nám na přírodě v okolí i v centru města

Stáváme se opravdu zeleným městem, a to nejen kvůli hrozbě klimatických změn. Chceme dál sázet další stovky stromů, ve městě, v jeho čtvrtích a v ulicích, na veřejných místech. ale i na postupně obnovovaných polních cestách v okolí Žďáru. Přibudou popínavky na zdech a plotech městských nemovitostí. Důležité jsou i projekty zadržování vody, a to jak v krajině, tak ve městě. Sportovní zónu Bouchalky bude do dvou let kropit dešťovka z retenčních nádrží. Město má čtyři hektary střech. Proto vytvoříme zelené střechy nebo nainstalujeme sluneční panely (radnice, školy, školky či tělocvičny). Energii pak můžeme posílat do našich budov nebo občanům.

Důležitá je také parková zeleň. Po parku „U Ivana“ vyladíme park „na Farských“, začneme s centrálním parkem „Klafar“ a úpravou okolí „Horňáku“. Dětská hřiště v každé čtvrti čeká další rozvoj a my máme plán kde a jak na to. Systematicky odstraňujeme zapomenuté relikty minulosti. A zárověň chceme být dobrým příkladem v boji s reklamním smogem.

Bezpečnost především: město, kde se cítíme dobře

Žďár je statisticky velmi bezpečné město. Je určitě super, že za posledních deset let ve Žďáře poklesla kriminalita. A ubylo hlavně násilných trestných činů. Pozor však na podvody na internetu, ty nám naopak přibývají.

Aby Žďár byl bezpečné město i nadále, chceme prohlubovat příkladnou spolupráci s Policií ČR. Městský kamerový systém už pomohl objasnit nejeden trestný čin a pomohl k záchraně lidských životů. Podobná je spolupráce našich městských policistů s hasiči nebo záchranáři. Chceme, aby naši strážníci byli vidět více v ulicích, a to hlavně jako parťáci, kteří poradí a pomohou. Prevencí chceme předcházet škodlivému jednání. Zavedením průjezdního měření plánujeme zklidnit dopravu v problémových místech či u škol (Stržanov, Brodská, Zámek).

Velkou radost máme z realizace našeho nápadu asistentů na přechodech u škol. Už několik ročníků školáků každý den potkává „svého“ asistenta, aby mohlo bezpečně přejít. Velké díky za vaši každodenní práci v každém počasí.

Víte, že z hlediska kriminality patří Žďár k nejbezpečnějším městům v ČR?