1. Dobrá adresa pro práci i bydlení

Bydlení je základ!

Bydlení ve městě? Jeden z pilířů našeho programu. V první řadě pamatujeme na městský bytový fond, který slouží hlavně našim seniorům a potřebným. Na straně druhé budeme dále hledat příležitosti pro nové bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Oproti minulosti se nám podařilo ve městě rozhýbat novou výstavbu, a to nejen na Klafaru. A chceme pokračovat.

Město se svým rozpočtem a úkoly nikdy nebude hlavním investorem nové výstavby. Musí k tomu však vytvářet vhodné podmínky. Také proto jsme prosadili Katalog bydlení, kde představujeme projekty pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Tak, abychom si my Žďáráci mohli plánovat svůj život. Jde o projekty individuálních či řadových domů, ale i příležitosti pro bytové projekty. Mluvíme s investory, hledáme řešení. Lokalit, kde mohou vyrůst stovky nových bytů je mnoho. Klafar, Lučiny, Sázavská, Žižkova, Kovářova, Neumannova – to jsou hlavní příklady.

Ne každý dosáhne na své bydlení. Proto hledáme partnery pro výstavbu nájemního bydlení, ať už v městském, družstevním či v soukromém vlastnictví. Před uzavřením jsou jednání s Českou spořitelnou. S ní plánujeme pilotní projekt 50 nových nájemních bytů. Připraveny jsou i startovací byty na Stalingradě, které pomohou hlavně mladým rodinám.

Ve městě spolu bydlíme všichni. Od dědy až po vnučku. Pamatujeme proto i na nové chodníky, cesty, hřiště, místa pro odpočinek a relaxaci. A začneme s „polidštěním“ chatové osady Krejdy.

Jak na drahé energie?

S bydlením jsou spojeny ruku v ruce energie a ty rostou. Nebylo by fér slibovat, že ceny neporostou, to není v naší moci. Tam, kde můžeme (voda, teplo ze SATTu), uděláme maximum, aby se neutrhly ze řetězu. Právě dnes se jeví jako dobré rozhodnutí zajistit centrální zásobování teplem od SATTu, který nyní vychází jako nejlevnější zdroj topení. Musíme rozhýbat projekty, které zajistí Žďárákům co největší energetickou nezávislost. Fotovoltaika, kogenerační jednotky, energetické využití odpadů či biomasy, to je naše šance. Využívat obnovitelné zdroje, spořit náklady a tím zajistit více peněz v peněženkách města i občanů.

Práce a podnikání

Kde se podniká, tam je práce a kde je práce, tam se lidem dobře vede. Proto stále podporujeme práci, která je stabilní a dobře placená. Do nově zbudované zóny Jamská II. hledáme firmy se zajímavou nabídkou práce pro místní, nikoliv další „montovnu“. A daří se to. Hned vedle nově chystané části obchvatu „Brněnská-Jihlavská“ vidíme další příležitost. Nový park pro rozvoj podnikání by zde mohl oslovit především Žďáráky. Malé a střední podnikatele, kterým je garáž nebo dílna už těsná. V obnovené sklárně na Farských zřídíme otevřené dílny pro podnikavce, nadšence a kutily. Zde si své nápady můžete ověřit v praxi a najít pomoc při rozjezdu byznysu.

Víte, že v nadcházejících 4 letech by ve Žďáře mohlo vzniknout až 300 nových bytů?