5. Plynulá doprava a kvalitní veřejný prostor

Doprava není jen obchvat

Ovšem obchvat a jak v něm dál, to je věčné téma. Po propojení Novoměstské a Brněnské ulice se nám podařilo přesvědčit ŘSD, aby pokračovalo s propojením na Jihlavskou. A máme výsledky. Na jaře se začne stavět. K tomu, abychom mohli zodpovědně říct, jak dál s obchvatem, dobře posloužil Generel dopravy. Díky generelu máme hodně odpovědí, zůstávají však otázky kolem některých úseků (Přednádraží, zahrádky Stalingrad či napojení v Zámku). Nechceme stát na místě, přestože žďárský obchvat zatím není pro stát prioritou. Zatlačíme na ŘSD, aby pracovalo na udržitelném řešení problémových úseků. Zároveň jsme připraveni prověřit alternativní „východní“ variantu, abychom měli jistotu, že stávající trasa je skutečně vhodná. Ideální varianta neexistuje, ale vždy se budeme snažit hledat řešení, které dopravě ve Žďáře skutečně pomůže a bude co nejvíce ohleduplné. Otevřeně a transparentně.

Generel nám také ukázal, jak můžeme zajistit pohyb po městě plynuleji, přehledněji a bezpečněji. K tomu pomohou propojky. Od podzimu se začne spojovat Brněnská a Jamská u nákupního parku. V projektu je propojka Neumannovy a Vodárenské, hledáme cestu jak napojit Palachovu na Jihlavskou. Chceme „odšpuntovat“ tuto exponovanou slepou ulici. Obnovou projde i Jihlavská ulice, kde nás čekají nové chodníky, bezpečné zastávky, veřejné osvětlení a cyklostezka.

Pohybu po městě pomůže naše MHD. Budeme dál pracovat na tom, aby MHD byla atraktivnější, aby se městské (ale i linkové) autobusy staly pro Žďáráky alternativou k autu.

Nové trasy pro pěší a cyklisty uleví dopravě

Dostat více lidí z aut na kola, koloběžky nebo k chůzi je i o nabídce tras. I tady jsme se Žďárem za poslední roky „pohnuli“. Postavily se nové cyklostezky (Žižkova – Husova, Dolní, Sázavská) včetně nových lávek. Cyklospojení se dočkal Stržanov, obnovila se také celá páteřní stezka podél Sázavy. Důležité je i bezpečné spojení do Nového Veselí přes Vetlu. A chceme v tom pokračovat. Máme připravené projekty dalších cyklostezek (Jamská, Mělkovice, Veselíčko), provedeme cyklistu bezpečně náměstím, nová cyklostezka vznikne i na Jihlavské ulici od „Enpeky až do Radonína“. Standardem je, že každá nová ulice už počítá s cyklisty. Stejně tomu bude i při stavbě dopravních propojení z Jamské k OC Brněnská nebo z Neumannovy na Vodárenskou ulici.

Přívětivý veřejný prostor pro všechny

Ulice, náměstí, parky, zeleň. To vše tvoří veřejný prostor, kde se každý den pohybujeme. Na radnici sázíme na koncepční přístup. Žďár má městského architekta, vzhledem k množství zeleně (více než 9 000 stromů) přibyl i městský zahradník. Díky nim, poctivé práci Odboru rozvoje a investic a také díky oslovování kvalitních architektů Žďár mění svou tvář. Aktuálně třeba na Vodojemu, na Klafaru či na Nádražní ulici. Chceme jít ve stopách Litomyšle, bude to ještě spousta práce, ale už dnes se v této oblasti o Žďáru „mluví“.

Máme strategii jak postupovat v centru města. Po „pěší zóně“ se pustíme do pravé strany náměstí a co nejdříve rovněž do obnovy okolí kostela sv. Prokopa, Tvrze, a to včetně nábřeží. Zde se projekt dopracoval tak, aby zohlednil i názory občanů. Vždy se snažíme naslouchat. Projdete se i po nových lávkách přes Sázavu, a to pod Tvrzí a za kulturákem. I drobné stavby si zaslouží kvalitní architekturu. Po Vodojemu začneme s přípravou obnovy v dalších čtvrtích. Víme, že hlavně sídliště už si to zaslouží.

Víte, že už v roce 2024 propojí žďárský obchvat Brněnskou a Jihlavskou ulici?