Podpis Programového prohlášení Rady

Ve čtvrtek 12. února 2015 bylo zástupci všech koaličních stran podepsáno „Programové prohlášení Rady města Žďáru nad Sázavou na volební období 2014 – 2018“. Tento dlouho očekávaný dokument  v sobě shrnuje základní myšlenky a cíle koalice pro nadcházející čtyři roky a definuje priority směřování města. Oskenované prohlášení Rady naleznete na stánce >>Ke stažení<<.

Novoroční projev starosty 2015

Novoroční projev starosty Mgr. Zdeňka Navrátila, který pronesl před slavnostním odpálením ohňostroje 1. 1. 2015. Vážení spoluobčané, rád bych Vás z tohoto místa pozdravil a přivítal na oslavách nového roku. Připadla mi milá povinnost Vás v novém roce 2015 pozdravit a popřát Vám vše dobré. Poprvé se v takto hojném počtu potkáváme na nově zrekonstruovaném náměstí. Chtěl bych při […]

Jednání koalice 3. 11. 2014

Vážení občané, v pondělí 3.11.2014 proběhlo další jednání stran koalice, tentokrát o podobě výborů a komisí. Celé jednání probíhalo v přátelském duchu. Všichni přítomní si byli ochotni naslouchat a v případě diskuze a názorových střetů vždy došli velmi rychle ke společnému kompromisu. Všechny strany se jednomyslně shodly na tom, že je zcela zásadní, aby ve […]

Změna zastupitele ŽŽM před ustavujícím zasedání zastupitelstva města

Vážení občané, v minulém týdnu byla na žďárskou radnici do rukou paní starostky Ing. Dagmar Zvěřinové doručena obálka s rezignací Ing. arch. Tomáše Procházky, zastupitele zvoleného za Žďár – Živé město. Na jeho místo proto usedne první náhradnice Bc. Lucie Zemanová. Jako důvod své rezignace uvedl Tomáš Procházka kariérní příležitost, která v době uzávěrky kandidátky […]

Podpis memoranda o budoucí koalici

Vážení občané, včera ve večerních hodinách, po dlouhém vzájemném vyjednávání, dospěly týmy ŽĎÁR-ŽIVÉ MĚSTO, KDU-ČSL, ANO 2011 a ODS k vzájemné shodě a rozhodly se podepsat memorandum o budoucí koalici. ŽŽM – TK – Podpis memoranda (Tisková zpráva, 22. 10. 2014 ve formátu PDF)  

Volby do Senát Parlamentu ČR – 2. kolo

Vážení spoluobčané, pomalu se blíží dnešní čtrnáctá hodina, moment, kdy se otevřou volební místnosti a my budeme moci rozhodnout, který ze dvou postoupivších kandidátů se dostane do senátu. Jako sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO vám nebudeme radit, kterého ze dvou zástupců politických stran máte volit. Chceme vás pouze poprostit, abyste nepodceňovali význam vašeho hlasu a […]

Jak správně hlasovat ve volbách do žďárského zastupitelstva

Komunální volby, které nás čekají na začátku října, mají oproti ostatním volbám jedno specifikum. Voliči můžou vybírat svých 27 favoritů do žďárského zastupitelstva napříč všemi kandidátkami. Je tak možné zvolit jak pouze konkrétní stranu, tak jednotlivé kandidáty z různých stran. Druhá a voliči oblíbenější možnost skrývá ovšem jedno velké úskalí, které není obecně známé. Komunální volební […]