Shrnutí – březen 2015

Sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO se v současné době podílí na několika projektech ve Žďáře nad Sázavou, které určitě stojí za bližší zmínku. Prvním z nich je akce Čistá Vysočina organizovaná Krajem Vysočina. Zde jsme se rozhodli zapojit nejen na úrovni sdružení, ale i Žďáru jako města, které tuto akci na svém území plně podporuje. Snažíme se […]

Shrnutí – únor 2015

V únoru to byly již čtyři měsíce, co se sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, kandidující pod záštitou STANu, jako vítěz komunálních voleb dostalo do vedení města. Již za takto krátkou dobu se nám podařilo realizovat některé pro město důležité projekty. Prvním z nich v pořadí i důležitostí je snížení nákladů na elektrickou energii pro budovy a organizace vlastněné […]

Podpis Programového prohlášení Rady

Ve čtvrtek 12. února 2015 bylo zástupci všech koaličních stran podepsáno „Programové prohlášení Rady města Žďáru nad Sázavou na volební období 2014 – 2018“. Tento dlouho očekávaný dokument  v sobě shrnuje základní myšlenky a cíle koalice pro nadcházející čtyři roky a definuje priority směřování města. Oskenované prohlášení Rady naleznete na stánce >>Ke stažení<<.

Novoroční projev starosty 2015

Novoroční projev starosty Mgr. Zdeňka Navrátila, který pronesl před slavnostním odpálením ohňostroje 1. 1. 2015. Vážení spoluobčané, rád bych Vás z tohoto místa pozdravil a přivítal na oslavách nového roku. Připadla mi milá povinnost Vás v novém roce 2015 pozdravit a popřát Vám vše dobré. Poprvé se v takto hojném počtu potkáváme na nově zrekonstruovaném náměstí. Chtěl bych při […]

Jednání koalice 3. 11. 2014

Vážení občané, v pondělí 3.11.2014 proběhlo další jednání stran koalice, tentokrát o podobě výborů a komisí. Celé jednání probíhalo v přátelském duchu. Všichni přítomní si byli ochotni naslouchat a v případě diskuze a názorových střetů vždy došli velmi rychle ke společnému kompromisu. Všechny strany se jednomyslně shodly na tom, že je zcela zásadní, aby ve […]

Změna zastupitele ŽŽM před ustavujícím zasedání zastupitelstva města

Vážení občané, v minulém týdnu byla na žďárskou radnici do rukou paní starostky Ing. Dagmar Zvěřinové doručena obálka s rezignací Ing. arch. Tomáše Procházky, zastupitele zvoleného za Žďár – Živé město. Na jeho místo proto usedne první náhradnice Bc. Lucie Zemanová. Jako důvod své rezignace uvedl Tomáš Procházka kariérní příležitost, která v době uzávěrky kandidátky […]

Podpis memoranda o budoucí koalici

Vážení občané, včera ve večerních hodinách, po dlouhém vzájemném vyjednávání, dospěly týmy ŽĎÁR-ŽIVÉ MĚSTO, KDU-ČSL, ANO 2011 a ODS k vzájemné shodě a rozhodly se podepsat memorandum o budoucí koalici. ŽŽM – TK – Podpis memoranda (Tisková zpráva, 22. 10. 2014 ve formátu PDF)