Změna zastupitele ŽŽM před ustavujícím zasedání zastupitelstva města

Vážení občané,
v minulém týdnu byla na žďárskou radnici do rukou paní starostky Ing. Dagmar Zvěřinové doručena obálka s rezignací Ing. arch. Tomáše Procházky, zastupitele zvoleného za Žďár – Živé město. Na jeho místo proto usedne první náhradnice Bc. Lucie Zemanová.

Jako důvod své rezignace uvedl Tomáš Procházka kariérní příležitost, která v době uzávěrky kandidátky nebyla potvrzená. Nyní však cítí, že by řádný výkon mandátu zastupitele nebyl s jeho pracovním vytížením slučitelný do takové míry, aby plnil funkci dle očekávání voličů. Proto raději svoji funkci přenechá dalšímu kandidátovi v pořadí, kterým je právě Lucie Zemanová. Ta již byla kontaktována současným vedením města a byly jí doručeny k podpisu všechny potřebné dokumenty tak, aby mohla od 7.11.2014 usednout v řadách nově zvolených zastupitelů.

Právě 7.11.2014 v 16 hodin se bude v zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou konat ustavující zasedání zastupitelstva města, kde proběhne složení slibu nových zastupitelů, volba starosty, místostarosty a členů rady města a další procedurální úkony. Toto zasedání je veřejné, proto budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit při tomto důležitém okamžiku.

Facebooková událost:
https://www.facebook.com/events/729122303834292/

O dalším dění vás budeme průběžně informovat na stránkách kandidátky ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO
https://zdar-zivemesto.cz nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/zdarzivemesto.

Těšíme se na shledanou.
ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO

ŽŽM – Tisková zpráva – Rezignace Procházky
(Tisková zpráva, 3. 11. 2014 ve formátu PDF)

Posted in Aktuálně.