Rozhovor s novým krajský zastupitelem Martinem Mrkosem

Co nyní kraj dle tvého názoru potřebuje? Jako jeden z největších nedostatků našeho kraje vnímám neexistenci tolik potřebného integrovaného dopravního systému. Přitom přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných a na sebe navazujících linek – využívající autobusy, vlaky a vozidla MHD – by přinesl lepší mobilitu pracovní síly i turistů v regionu a s tím související ekonomickou prosperitu, levnější […]

Co je nového aneb poznámky z rady 15. 8. 2016

Pozemky pro bydlení V lokalitě Klafar, na ulici Hrnčířské, vyrostou do budoucna další rodinné domy. Rada schválila záměr na prodej 8 pozemků v této ulici, projde-li záměr i zářijovým zastupitelstvem, budou parcely prodány do konce roku. Nejmenší pozemek má výměru 774m2, největší 890m2. Tvář ulice, v podobě vzhledu budoucích domů, budou formovat Závazné regulativy rodinných domů, které zpracoval […]

Co je nového aneb poznámky z rady 18. 4. 2016

Tak co je nového, paní Nováková? Máme tu jaro. To vidím, a jak to souvisí s radou? Komu se lení, tomu se nezelení. To říkám pořád. Sama jsem zvědavá, koho vyberou na ty stromy a keře. K čemu? Ale, říká se tomu „Údržba veřejné zeleně“, ale podle mě jde stejně o to, aby to tu bylo hezký. […]

Novoroční projev starosty Zdeňka Navrátila

Dámy a pánové, děvčata a chlapci, drazí spoluobčané i návštěvníci z regionu. Musím přiznat, že mi trochu tají dech, když vidím dnes v tomto podvečeru tolik lidí na žďárském náměstí pohromadě. Jsem velmi rád za to, že Vám stálo za to přijít na žďárské náměstí tak, abychom mohli společně vstoupit do nového roku. A dovolte mi, abych […]

Santini v centru Žďáru

V první polovině letošního roku se ve vedení města zrodil nápad na využití plotu kolem pozemku bývalého Bílého lva. Tato zábrana realizovaná pouze z kovových sloupků a OSB desek se do centra města příliš nehodila a byla trnem v oku kolemjdoucím. Proto byl dojednán s majitelem pozemku pronájem plotu jako výstavní plochy za symbolickou částku. […]

PF 2016 – Novoroční přání nejen pro Žďáráky

  Tak zaprvé: Pevné zdraví. A pak už je jedno, v jakém pořadí si co přejete. My vám přejeme, abyste po cestě celým rokem 2016 byli schopni rozeznat důležité věci (a ponechali ty nedůležité tam, kde jste je našli). Abyste se nebáli problémů (jen naivní si myslí, že v jeho životě půjde vše hladce) a […]

Setkání se členy sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO (Vysočany)

V úterý 27.10.2015 od 18 hodin proběhlo na Vysočanech setkání s občany pořádané sdružením ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO. Toto v pořadí již druhé setkání je pokračováním „okružní jízdy“ po městských částech, kdy se zvolení zástupci našeho sdružení ptají občanů, co je trápí a v čem by mohli pomoci. Tentokráte se za ŽŽM zúčastnili radní Martin Mrkos […]

Co je nového aneb poznámky z rady 12. 10. 2015

Udělej si sám Na Piláku si nakonec zrenovujeme chatky Reneta sami. A levněji. No nejsme my šikovní? Jsme. Svépomocí a s radostí. A navíc víc. Místo tří až čtyř, které by zvládla najatá firma, jich opravíme hned pět. A dřív. To si sám Sportis zaspurtuje a má to. Dá to. Máme čtyři školy To je pěkné […]

Bezpečnost na přechodech u žďárských škol

S příchodem nového školního roku se na frekventované přechody pro chodce vrátili i bezpečnostní asistenti. Jedná se o mezigenerační projekt, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy a aktivní zapojení občanů, zejména seniorů, do chodu města. Asistenti jsou v ulicích vždy od sedmi do osmi hodin, kdy je pohyb dětí nejvyšší a […]

Co je nového aneb poznámky z rady 10. 8. 2015

Na zasedání rady 10. 8. 2015 jsme schválili zásady transparentnosti, které připravilo sdružení Žďár-Živé město a doladili jsme je s našimi koaličními partnery. Poděkování v této souvislosti patří především Ondrovi Vykoukalovi, který je jejich duchovním otcem. Dokument zahrnuje pravidla pro transparentní rozhodování orgánů města, zveřejňování smluv a dalších informací a naplnění těchto zásad. Od jejich zavedení si […]