Co je nového aneb poznámky z rady 10. 8. 2015

Na zasedání rady 10. 8. 2015 jsme schválili zásady transparentnosti, které připravilo sdružení Žďár-Živé město a doladili jsme je s našimi koaličními partnery. Poděkování v této souvislosti patří především Ondrovi Vykoukalovi, který je jejich duchovním otcem. Dokument zahrnuje pravidla pro transparentní rozhodování orgánů města, zveřejňování smluv a dalších informací a naplnění těchto zásad. Od jejich zavedení si slibujeme zvýšení důvěryhodnosti v politiku a správu věcí veřejných, zvýšení informovanosti občanů a města jako nejefektivnějšího prostředku k získání zpětné vazby a také rozšíření možnosti občanů města zapojit se do jeho správy. V neposlední řadě je vnímáme jako efektivní nástroj prevence korupce a klientelismu. Zásady musí projít ještě debatou a schválením v zastupitelstvu města. Věříme, že se se zásadami ztotožní všichni zastupitelé, ať již koaliční tak i opoziční.

Z pondělní rady rovněž pochází rozhodnutí o zřízení oficiální stránky města Žďáru nad Sázavou na sociální síti Facebook. Bude sloužit pro publikování novinek z radnice, k pozvánkám na společenské, kulturní a sportovní akce a také k diskusi, námětům a dotazům k činnosti města Žďáru nad Sázavou. Facebook chápeme tedy nejenom jako informační zdroj pro občany, ale také jako možnost získání zpětné vazby k fungování radnice, což je pro nás velmi důležité. Jenom „lajk“ nám určitě nestačí 🙂

Autor: Martin Mrkos, člen rady města

Posted in Aktuálně.