Santini v centru Žďáru

V první polovině letošního roku se ve vedení města zrodil nápad na využití plotu kolem pozemku bývalého Bílého lva. Tato zábrana realizovaná pouze z kovových sloupků a OSB desek se do centra města příliš nehodila a byla trnem v oku kolemjdoucím. Proto byl dojednán s majitelem pozemku pronájem plotu jako výstavní plochy za symbolickou částku. Při úvahách, koho zapojit do zpracování projektu, byla volba jednoznačná – starosta města Zdeněk Navrátil oslovil paní Danu Foralovou, ředitelku žďárské ZUŠ, zda by nevěděla o šikovných studentech, kteří by měli zájem se na výzdobě plotu podílet. Financování bylo zajištěno pomocí grantu Mládež kraji za přispění města Žďáru nad Sázavou. Studentům tak nic nebránilo v realizaci velkoformátové koláže, která osvěží prázdný prostor po zbouraném hotelu a přiblíží kolemjdoucím osobu a architekturu Jana Blažeje Santini-Aichela, úzce spjatou s městem. Navíc prezentuje práci žáků ZUŠ Františka Drdly široké veřejnosti. Realizace projektu se ujala Marie Čáslavská s kolektivem dalších mladých umělců a výsledek můžeme od neděle 27. 12. 2015 vidět na Náměstí republiky – myslíme si, že se velmi povedl. Už jste šli kolem?

Autor: PR ŽŽM

Posted in Aktuálně.