Novoroční projev starosty Zdeňka Navrátila

Dámy a pánové, děvčata a chlapci, drazí spoluobčané i návštěvníci z regionu.

Musím přiznat, že mi trochu tají dech, když vidím dnes v tomto podvečeru tolik lidí na žďárském náměstí pohromadě. Jsem velmi rád za to, že Vám stálo za to přijít na žďárské náměstí tak, abychom mohli společně vstoupit do nového roku. A dovolte mi, abych Vám i já touto cestou popřál do roku 2016 především hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Ať do nového roku vykročíme všichni tou správnou nohou tak, aby nás v následujících měsících čekaly především ty dobré zprávy. A přejme si, abychom byli schopni úspěšně čelit všem výzvám, které nás v novém roce čekají.

Přejme si také, abychom se dokázali radovat z úspěchů, kterých dosáhneme, z drobných radostí, které nás obklopují, a abychom naopak co nejrychleji zapomínali na neštěstí či nepříjemnosti, která nás potkají.

Ať se nám v roce 2016 splní naše tajná přání a také ať se naplní všechna předsevzetí, která jsme si do nového roku dali.

Přejme si, aby se v našem městě dobře žilo. Aby v něm každý našel dobrou práci, kvalitní podmínky pro vzdělávání, vhodné prostředí pro své podnikání či spokojený život na zasloužené penzi.

Přejme si, aby se i v tom načínajícím roce o Žďáře mluvilo jako o městu kultury a sportu. O městě, do kterého stojí za to zavítat a to nejen kvůli Santiniho perle, která na nás shlíží z nedaleké Zelené hory.

Vážení spoluobčané,

přesně před rokem jsme se na tomto místě setkali na čerstvě rekonstruovaném náměstí. Vyjádřil jsem tenkrát naději, že opravené náměstí bude přitahovat větší pozornost žďáráků a že se stane skutečně živým centrem našeho města. Desítky akcí, které zde na našem náměstí během minulého roku proběhly, mne přesvědčují, že se tomu tak už děje.

A chtěl bych proto při té příležitosti všem žďárákům a především těm, kteří se aktivně podílejí na životě našeho města, poděkovat. Každá drobná aktivita v kontextu celku totiž přispívá k tomu, že se nám žije v našem městě lépe. Za sebe pak mohu slíbit, že se budeme snažit dělat vše pro to, aby naše město bylo i v tom novém roce 2016 dobrým místem pro život všech generací žďáráků.

Děkuji Vám a přeji Vám ještě jednou bouřlivý ohňostroj a krásný nový rok 2016!

Posted in Aktuálně.