Setkání se členy sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO (Vysočany)

V úterý 27.10.2015 od 18 hodin proběhlo na Vysočanech setkání s občany pořádané sdružením ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO. Toto v pořadí již druhé setkání je pokračováním „okružní jízdy“ po městských částech, kdy se zvolení zástupci našeho sdružení ptají občanů, co je trápí a v čem by mohli pomoci. Tentokráte se za ŽŽM zúčastnili radní Martin Mrkos a Zdeněk Kulhánek. „První setkání na Vodojemu nás velmi mile překvapilo. Přišla celá řada občanů s podnětnými připomínkami k fungování města a stavu čtvrti, kde bydlí. Proto jsme se rozhodli v setkáních pokračovat a v co nejbližší době navštívit další čtvrť.“ uvedl Zdeněk Kulhánek. Vysočany plynule navázaly na Vodojem a tuto přímku uzavře plánované setkání v Klášteře.

Do diskuze se na Vysočanech zapojilo zhruba 15 občanů. Z jejich připomínek nakonec vyplynulo několik zásadních nedostatků, které trápí obyvatele bez rozdílu věku. Nejpalčivějším problémem se ukázalo bezohledné parkování na chodnících, čímž se majitelé sice dopouští přestupku ve smyslu §11 zákona č. 361/2000 Sb., ale nikdo je za toto nepostihuje. Blokují tak bezpečný pohyb chodců a ti jsou nuceni vstupovat do vozovky.

Vzhledem k vyššímu věkovému průměru obyvatel Vysočan se objevilo i téma MHD, zejména pak vysoký nástupní profil do vozů, který právě starším občanů činí značné potíže. Vozy MHD jsou sice nízkopodlažní, ale nástupní ostrůvky jim nejsou přizpůsobeny. Přítomný radní Martin Mrkos si všechny připomínky pečlivě poznamenal a slíbil, že je přednese na příštím zasedání pracovní skupiny MHD, které je aktivním členem. Tato skupina se zabývá zefektivněním MHD ve Žďáře, zvýšením její dostupnosti a přívětivosti k občanům, a proto jsou tyto připomínky pro fungování skupiny více než důležité.

Další témata diskuze pak byly například zimní údržba komunikací, velké množství reklamy v různých částech Žďáru nebo problematika parkování a kruhových objezdů ve Žďáře.

Říjnové setkání s občany městské části Vysočany přineslo opravdu bohatou úrodu podnětů na zlepšení života ve Žďáře nad Sázavou. Proto již nyní začínáme plánovat další setkání, které proběhne v Klášteře. O jeho místě a termínu konání Vás budeme v čas informovat pomocí webových stránek www.zdar-zivemesto.cz nebo prostřednictvím sociálních sítí.

ŽŽM - Setkání s občany - Vysočany

ŽŽM – Setkání s občany – Vysočany

ŽŽM - Setkání s občany - Vysočany

ŽŽM – Setkání s občany – Vysočany

ŽŽM - Setkání s občany - Vysočany

ŽŽM – Setkání s občany – Vysočany

Posted in Aktuálně.