Novoroční projev starosty 2015

Novoroční projev starosty Mgr. Zdeňka Navrátila, který pronesl před slavnostním odpálením ohňostroje 1. 1. 2015.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás z tohoto místa pozdravil a přivítal na oslavách nového roku. Připadla mi milá povinnost Vás v novém roce 2015 pozdravit a popřát Vám vše dobré.

Poprvé se v takto hojném počtu potkáváme na nově zrekonstruovaném náměstí. Chtěl bych při té příležitosti vyjádřit naději, že se v tomto roce budeme na náměstí potkávat častěji, a to nejen u klasických příležitostí jako je právě tato. Věřím, že se naše náměstí postupně stane opět pulsujícím srdcem města a skutečně živým centrem, kde stojí za to se zastavit a chvíli pobýt.

Našemu městu a vám, jeho obyvatelům, bych chtěl popřát, aby v novém roce vše dobře fungovalo. Abyste vy, občané, na úřadě vyřídili vždy vše ke své spokojenosti a aby v našem městě každý našel příležitost k získání práce či dobré podmínky pro podnikání. Přál bych si, aby se o našem městu mluvilo ne jako o městu heren a supermarketů, ale jako o městu kultury a sportu, do kterého stojí za to zavítat nejen kvůli oné Santiniho perle, která na nás shlíží z nedaleké Zelené hory. Za vedení města mohu slíbit, že se budeme snažit dělat vše pro to, aby naše město bylo v novém roce dobrým místem pro život všech generací Žďáráků.

Vážení spoluobčané,
dříve než se tedy rozzáří první jiskry novoročního ohňostroje, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech pracovníků městského úřadu popřál do nového roku 2015 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Přeji Vám, aby se Vám v novém roce naplnily všechny Vaše sny a přání a také aby došla naplnění Vaše novoroční předsevzetí. Společně pak věřme, že nový rok 2015 bude ještě lepší, než byl rok minulý, se kterým jsme se včera s veselou rozloučili.

Přeji Vám, aby jste si užili také dnešní kulturní program, a to včetně premiéry zvonkohry a závěrečného ohňostroje.
Děkuji Vám a přeji všem hezký nový rok.

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města Žďár nad Sázavou

Posted in Aktuálně.