ŽĎÁR 2017 – MĚSTO KULTURNÍ

Milí čtenáři Žďárského zpravodaje,

v říjnovém čísle jste se mohli prostřednictvím předsedy sportovní komise Petra Staňka seznámit s městskou podporou žďárských sportovců. Žďárák ovšem není živ pouze sportem, ale i uměním a  kulturou. Město tak podporuje nejen Žďáráka sportovce, ale i Žďáráka umělce, diváka a posluchače.

Rok 2017 lze ve Žďáře bezesporu nazvat rokem kultury. Řečeno čísly: plánované výdaje v oblasti kultury se meziročně zvýšily o skvělých 12 295 000 Kč a celkem činí 32 232 000 Kč! A na co se můžete za tuto sumu v příštím roce těšit?

Paradoxně je asi největší žďárskou kulturní akcí v roce 2017 akce ryze stavební, a to námi všemi netrpělivě očekávaná rekonstrukce Kina Vysočina, na kterou z rozpočtu půjde cca 12 milionu korun. Těšit se tak můžete na nové záchody, bezbariérový přístup a především na nové a pohodlné sedačky, takže takový téměř tříhodinový film Pán Prstenů bude již pro Vaše pozadí snesitelný, což v roce 2001, kdy jsem se na něj ve žďárském kině díval, rozhodně nebyl.

Z větších ryze kulturních akcí se nejdříve dočkáte koncertu skvělého českého barokního souboru Czech Ensemble Baroque, který 9. června zahájí dvoudenní Den Žďáru. Dvoudenní proto, že letos slavíme 410 let ode dne povýšení Žďáru na město. Slavit k nám přijedou vedle kardinála Ditrichsteina třeba i Buty.

Protože v roce 2017 bude slavit nejen město, ale i Santini, který se před 340 lety narodil, bude po celý rok probíhat rozsáhlý projekt nazvaný Rok baroka. V rámci Roku baroka, na němž se vedle města budou podílet např. žďárský spolek Putování za Santinim, Muzeum nové generace, festival Concentus Moraviae a další partneři, se můžete těšit nejen na osvědčené akce, jako jsou Otevřené zahrady anebo Slavnosti jeřabin, ale i na novou podzimní barokní akci plnou koncertů, prohlídek, workshopů i odborných přednášek na téma Santini a žďárské baroko.

Město samozřejmě myslí i na akce, které samo nepořádá, a proto je v rozpočtu vyčleněno 850 000 Kč na dotační program kultura, 1 650 000 Kč na dotační program obnova památek a další finanční prostředky např. na podporu Muzea nové generace, Horáckého džbánku, Festivalu dechovek.

Doufám, že v letošním roce najde každý z Vás nějakou žďárskou kulturní akci, na kterou mu bude stát za to se vypravit. Věřte mi, skutečně to za to stát bude.

Autor: Ondřej Vykoukal, člen zastupitelstva města a předseda kulturní komise rady města

Posted in Aktuálně.