Ukažme dětem, že dokážou cokoliv

ZŠ Švermova se zúčastní projektu iKid (Innovative Kids), určené pro žáky druhého stupně, především osmých tříd. Projekt organizuje jedna z nejlepších poradenských firem světa, KPMG.

V rámci projektu, pod vedením učitelů a mentorů z byznys prostředí, vytvářejí žáci svůj vlastní startup a pracují na inovativních prototypech. V průběhu půl roku imitují stejnou cestu, jakou musí projít každý startup nebo úspěšná začínající firma. Loňským vítězem se stal projekt iCharge dětí ze 3. ZŠ ve Slaném, ekologická vychytávka pro dobíjení telefonu jízdou na kole.

Vítězný tým pojede na návštěvu do irského Googlu a Facebooku a zúčastní se slavnostního galavečeru České hlavičky v přímém přenosu České televize.

„Jsme velice rádi, že se podařilo domluvit s pořádající firmou KPMG, aby se této zajímavé a prestižní příležitosti mohla zúčastnit jedna ze žďárských základek, ne každý zájemce byl do projektu zařazen. Myslím si, že podobné projekty dětem velmi rozšiřují obzory a především jim dávají do života velmi cenné zkušenosti, včetně atributů jako věřit si a pracovat na sobě i pro tým. Takovéto aktivity mají vedle klasického školního vzdělávání nezastupitelný význam. Domnívám se, že v tomto směru má hrát aktivní roli právě město jako zřizovatel ZŠ, proto máme zájem i o další obdobné projekty“, říká radní Martin Mrkos.

Jsme rádi, že ředitel školy Jaroslav Ptáček je těmto věcem velmi otevřený a podporuje je.

Autor: Martin Mrkos, člen rady města

Článek vyšel ve Žďárském zpravodaji 02/2017.

Posted in Aktuálně.