Každý svého štěstí strůjcem?

Na zastupitelstvu zaznívají věci, se kterými nesouhlasím a není na tom nic zvláštního, naopak. Na lednovém jednání však kolega Brychta vyřkl výroky, nad kterými mi zůstává rozum stát.

Při diskusi o umístění azylového domu mj. ústy p. Brychty zaznělo, že nejlepším řešením by údajně bylo, kdyby město vystěhovalo ony „nepřizpůsobivé“ občany za město, kde nemůžou škodit a že každý je svého štěstí strůjcem, tak co bychom se měli starat.

Na rozdíl od p. Brychty si ale já nemyslím, že by naše společnost měla být rozdělena na ty úspěšné strůjce svého štěstí a na „ty ostatní“. Naše společnost by naopak měla být společností soudržnou, která uznává a reálně naplňuje rovné příležitosti pro všechny občany, hodnoty spravedlnosti a solidarity, a která předchází sociálnímu vyloučení zranitelných lidí.

To, že víme, kde lidé bez domova přebývají, přece nemůže znamenat, že je jejich situace v pořádku. To, že lidi ve složité situaci vystěhujeme za město do pole, přece jejich problém nijak nevyřeší a naopak jim to ukáže, že společnost s nimi již nepočítá. To nemluvím o tom, že např. 95 % obyvatel azylového domu má práci a život sousedů nijak nenarušují ani neztěžují. A i neustále omílaná myšlenka „každý svého štěstí strůjce“ je nesmyslem. Představte si, že by se možnost léčby posuzovala podle toho, zde si osoba nemoc nebo úraz zavinila sama, třeba kouřením. Nepředstavitelné, že? Leckdo však tvrdí, že kdo si svoji situaci zavinil sám, nemá na pomoc nárok. Přitom právo na ochranu zdraví i právo na zabezpečení v nouzi jsou práva rovnocenná, zakotvená v Listině základních práv a svobod. Návrhy p. Brychty jsou tak zcela nesmyslné a řešení nenabízející.

Můžu Vás ujistit, že zastupitelé za sdružení Žďár – Živé město jsou zástupci všech Žďáráků. Těch, kteří mají práci i zázemí, ale i těch slabších a zranitelnějších, kteří místo nesmyslných populistických útoků potřebují šanci, pomoc a čas odrazit se ode dna, třeba prostřednictvím dočasného bydlení v azylovém domě.

Autor: Ondřej Vykoukal, člen zastupitelstva a předseda kulturní komise rady města

Posted in Aktuálně.