Co je nového? aneb poznámky z rady 13.3.2017

Nová vyhláška vychází vstříc pejskařům

Rada města nově schválila vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů ve veřejném prostranství. Nově tak ruší povinnost mít psa na vodítku a zároveň s náhubkem, nyní je vyžadován buď jen náhubek, nebo vodítko. Další, příjemnou novinkou je vymezení tzv. výběhů pro psy, kde se pes může pohybovat zcela volně, tj. bez vodítka a bez náhubku. Vyhláška tak nabízí více volnosti pro psy, a zároveň klade důraz na vyšší odpovědnost majitelů psů. V zásadě to není o psech, ale o lidech. Vše je o vzájemné toleranci a respektování životního prostoru každého z nás, ať máme nebo nemáme psa. Myslím, že můžeme všichni v pohodě vedle sebe koexistovat.

Finanční vypořádání roku 2016

Rada města schválila finanční vypořádání roku 2016 ve výši 31,9 mil. Kč. Tyto prostředky se tedy přesouvají do rozpočtu roku 2017.

Plán odpadového hospodářství

Rada města schválila nový Plán odpadového hospodářství pro roky 2017-26.

V kostce: klademe důraz na  udržitelnost, ekologii, hospodárnost při nakládání s odpady a jejich dalším využitím. Materiál má přesah i do naší snahy profilovat Žďár jako město se zdravým životním prostředím – s tím souvisí i edukace veřejnosti a zejména dětí chovat se šetrně k životnímu prostředí, ve kterém žijeme.

autor: Martin Mrkos, člen rady města

Posted in Aktuálně.