Městského architekta máme již dva roky!

Co se za tu dobu změnilo a co je náplní jeho práce? Městský architekt byl jedním z předvolebních “slibů” tehdy čerstvě zformovaného sdružení ŽĎÁR – Živé město. Městu Žďár nad Sázavou v té době scházel koncepční přístup k rekonstrukcím veřejných prostor i městských budov, městské objekty často končily obalené v růžovém polystyrenu a významné architektonické prvky (např. sgrafita) zůstávaly pod ním. V průběhu dvou let působení na radnici se díky našemu úsilí a vyjednávání tento nápad podařilo nejen prosadit, ale také dotáhnout do konce a nyní již můžeme sledovat výsledky práce a spolupráce městského architekta Zbyňka Ryšky se subjekty města i veřejností. Nejnovějším projektem je Strategie rozvoje centra města, kde můžete hlasovat >>hlasovani.zdarns.cz<< v právě probíhající anketě o tom, která část centra by dle Vašeho názoru zasloužila rekonstrukci co nejdříve. To je jeden z bodů práce městského architekta – koncepční přístup k rozvoji města i jeho obnově.

Hlavní pracovní náplní městského architekta je tvorba veřejného prostoru, řešení jeho oprav, rekonstrukcí a městského mobiliáře, řešení staveb (rekonstruovaných i novostaveb) v exponovaných nebo významných částech města a péče o historické dědictví města. Městský architekt také spolupracuje s odborem rozvoje a územního plánování při pořizování územně plánovacích dokumentací.

Jaký je Váš názor za zřízení městského architekta? Jak vnímáte jeho činnost ve městě?

Posted in Aktuálně.