Aktivně pro Žďár!

Projekt Aktivně pro Žďár s typickým bílým a! v červeném kole vznikl již v roce 2015z popudu sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO. Vedení města tehdy přemýšlelo, kterak zastřešit drobné aktivity, které by zlepšovaly život Žďáráků přímo tam, kde bydlí. Vzniklo tak Aktivně pro Žďár, které slučuje drobná každodenní zlepšení v životě našich obyvatel – ať se jedná o bezpečnostní asistenty na přechodech pro chodce v ranní špičce, opravená hřiště pro naše děti nebo knihbudku v centru města. 

Co konkrétně pomohlo za tři roky svého fungování Aktivně pro Žďár zlepšit? Z počtu necelých 40 hřišť ve Žďáře nad Sázavou se jich renovovalo a zrekonstruovalo již 10, mnohá za finančního přispění patronů, další za pomoci garantů, kteří se o hřiště starají a udržují je v kondici. Pod svoji garanci vzaly žďárská hřiště mnohé organizace (mj. i azylový dům pro muže). Z opravených můžeme jmenovat např. hřiště na ulici Nádražní, Neumannova, Švermova, K přehradě, Haškova, Špálova atd.

Opravy ale nekončí, v roce 2018 budou realizována hřiště na ulici Libušínská a Lesní. V rámci participativního rozpočtu (který také spadá do Aktivně pro Žďár) dojde ke značné revitalizaci vnitrobloku Palachova 11-23, kde bude díky aktivitě místních obyvatel změněn celý koncept místa a bude zde umístěno nové pískoviště i herní prvky. Nové hřiště čeká také ulici Dolní, opět díky participativnímu rozpočtu. Děti, těšte se!

A co sportování již větších dětí, nebo ještě lépe, teenagerů? I na ty Aktivně pro Žďár myslí! Těsně s koncem loňské sezóny byl ve Ždáře na Bouchalkách otevřen úplně nový skatepark, kde mohou neorganizované skupiny mladých lidí trávit svůj volný čas. A v plánu je jeho další rozšiřování o streetball a další volnočasové aktivity.

Co ještě spadá pod Aktivně pro Žďár? Není toho už dost? Ne! I letos nás čeká plná sportbedna na Farských humnech, i letos budou přes prázdniny otevřena hřiště u mateřských škol (i dopravní hřiště!) a s teplejším počasím bude zpět umístěna i knihbudka v Atriu za obchodními domy. I v tomto roce budeme moct vyjádřit svůj názor v participativním rozpočtu a podpořit jeden z projektů, který vzešel přímo od Žďáráků. Denně také můžeme vidět bezpečnostní asistenty na přechodech, jak neúnavně dohlížejí na bezpečnost našich dětí. Jejich počet vrostl už na šest! A věříme, že to není konečné číslo.

Všechny dílčí části Aktivně pro Ždár si můžete přehledně prohlédnout na webu města pod odkazem: http://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/

Jsou to drobné změny, ale příjemné, co myslíte?

Posted in Aktuálně.