Lži Vladimíra Novotného

V říjnovém čísle Žďárských novin se redakce ptala zástupců jednotlivých zastupitelských klubů na to, co se jim v současném volebním období nepodařilo zatím prosadit. Někteří zastupitelé tak na tuto otázku prostě odpověděli, jiní však namísto toho anketu pochopili jako místo, kde se může lhát bez ohledu na položenou otázku, protože na jejich lži není možná reakce.

Jedním z takových zastupitelů je i zástupce klubu ČSSD Vladimír Novotný. Míra jeho lží, vůči nimž jsem už dlouho imunní, podle mého názoru v říjnu překročila jakékoli meze (i na poměry politiky) a proto jsem se rozhodl na ty do očí nejvíc bijící, mimo jiné, tímto článkem reagovat.

Lež č. 1: vedení města s opozicí nekomunikuje.

Jak je to doopravdy: Když vedení města po protestech proti údajně špatnému územnímu plánu na jednání zastupitelstva vyzvalo opozici k předložení věcných a konkrétních námitek k územnímu plánu, aby o nich mohlo být věcně jednáno, nepřišla námitka ani jedna! Proti čemu tedy opozice tak vehementně protestovala?

Když bylo Karlu Heroldovi, který je zastupitelem za ČSSD, vysvětlováno, proč stavba obchvatu nemůže být uvedena ve strategii rozvoje města (jedná se o investici státu, nikoli o investici města), odvětil, že ho vůbec nezajímá, co říkáme. Pro zájemce doporučuji zvukový záznam ze zářijového  jednání zastupitelstva.

Lež č. 2: pracovní a jiné skupiny vznikají z kamarádů a příznivců vedení města jako houby po dešti.

Jak je to doopravdy: pracovní skupiny vznikají na návrh komisí rady města, v každé komisi jsou zástupci všech subjektů v zastupitelstvu. Že by tito zástupci souhlasili s pracovními skupinami z kamarádů vedení města? Jenom připomínám, že členy pracovních skupin jsou odborníci na oblast, pro kterou je pracovní skupina zřízena, a pro město pracují zcela zdarma, nedostávají za to ani korunu. V čem je tedy problém? Jinak pracovní skupiny vznikly v roce 2015 a některé z nich již ukončili svoji činnost, protože splnili to, proč byly zřízeny, např. skupina pro městského architekta (toho už máme) nebo skupina pro aplikaci Lepší místo (tu už taky máme). Zjevně tedy skupiny nejsou zřizovány samoúčelně. Letos nevznikla ani jedna pracovní skupina zřízená komisí rady. Kolega Novotný to ví, protože všechny pracovní skupiny komisí rady města jsou uvedeny na webu. Otázkou zůstává, proč to tedy píše do novin…

Lež č. 3: probíhají některé netransparentní výběry.

Jak je to doopravdy: kolega Novotný už bohužel neuvádí, jaké údajně netransparentní výběry proběhly. Víte proč? Protože žádné takové výběry neproběhly. Kdyby ano, kolega Novotný by nám to jistě rád a ochotně sdělil.

Lež č. 4: dochází k nebývalému nárůstu peněz na různé koordinátory a náklady na ně už několikanásobně převyšují zrušenou funkci místostarosty.

Jak je to doopravdy: Od našeho nástupu na radnici vznikla z iniciativy vedení města jedna nová pozice s názvem koordinátor, a to komunitní koordinátor, resp. koordinátorka. Proč tedy ono množné číslo? A že by náklady na jednu standardní úřednici již převýšily náklady na místostarostu? Nejen, že je nepřevýšily, ale ani nepřevýší, protože to prostě matematicky nikdy takto nevyjde. Vladimír Novotný to samozřejmě ví, bylo to mj. zevrubně probíráno i na jednání zastupitelstva. Kolega Novotný prostě jenom lže.

A jak je to s tou podanou rukou, kterou ústy Vladimíra Novotného ČSSD nabízí? Dovolím si vypůjčit větu kolegy zastupitele Radka Černého: „Představte si, že vás někdo neustále kope do kotníků a píchá do zad a při tom Vám „férově“ nabízí podanou ruku“.

Na závěr si dovoluji již jen vyjádřit naději, že v našem zastupitelstvu ubude lží, nepravdivého osočování a přibude oné neustále všemi zmiňované konstruktivní spolupráce.

Autor: Ondřej Vykoukal

Posted in Aktuálně.