Ukažme dětem, že dokážou cokoliv

ZŠ Švermova se zúčastní projektu iKid (Innovative Kids), určené pro žáky druhého stupně, především osmých tříd. Projekt organizuje jedna z nejlepších poradenských firem světa, KPMG. V rámci projektu, pod vedením učitelů a mentorů z byznys prostředí, vytvářejí žáci svůj vlastní startup a pracují na inovativních prototypech. V průběhu půl roku imitují stejnou cestu, jakou musí projít každý startup nebo […]

ŽĎÁR 2017 – MĚSTO KULTURNÍ

Milí čtenáři Žďárského zpravodaje, v říjnovém čísle jste se mohli prostřednictvím předsedy sportovní komise Petra Staňka seznámit s městskou podporou žďárských sportovců. Žďárák ovšem není živ pouze sportem, ale i uměním a  kulturou. Město tak podporuje nejen Žďáráka sportovce, ale i Žďáráka umělce, diváka a posluchače. Rok 2017 lze ve Žďáře bezesporu nazvat rokem kultury. Řečeno čísly: plánované […]

Jsme v polovině!

Nedávno tomu byly přesně dva roky, kdy byl žďárským zastupitelstvem zvolen starosta Zdeněk Navrátil a byla podepsána koaliční smlouva. Vedle klasických povinností vztahujících se ke každodenní správě města a velkých investičních akcí, jako jsou třeba opravy městských komunikací či projekty zateplení realizované v minulých letech, je řada věcí, které jsme si vytyčili ve svém programu. Co […]

Lži Vladimíra Novotného

V říjnovém čísle Žďárských novin se redakce ptala zástupců jednotlivých zastupitelských klubů na to, co se jim v současném volebním období nepodařilo zatím prosadit. Někteří zastupitelé tak na tuto otázku prostě odpověděli, jiní však namísto toho anketu pochopili jako místo, kde se může lhát bez ohledu na položenou otázku, protože na jejich lži není možná […]

Rozhovor s novým krajský zastupitelem Martinem Mrkosem

Co nyní kraj dle tvého názoru potřebuje? Jako jeden z největších nedostatků našeho kraje vnímám neexistenci tolik potřebného integrovaného dopravního systému. Přitom přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných a na sebe navazujících linek – využívající autobusy, vlaky a vozidla MHD – by přinesl lepší mobilitu pracovní síly i turistů v regionu a s tím související ekonomickou prosperitu, levnější […]

Co je nového aneb poznámky z rady 15. 8. 2016

Pozemky pro bydlení V lokalitě Klafar, na ulici Hrnčířské, vyrostou do budoucna další rodinné domy. Rada schválila záměr na prodej 8 pozemků v této ulici, projde-li záměr i zářijovým zastupitelstvem, budou parcely prodány do konce roku. Nejmenší pozemek má výměru 774m2, největší 890m2. Tvář ulice, v podobě vzhledu budoucích domů, budou formovat Závazné regulativy rodinných domů, které zpracoval […]

Co je nového aneb poznámky z rady 18. 4. 2016

Tak co je nového, paní Nováková? Máme tu jaro. To vidím, a jak to souvisí s radou? Komu se lení, tomu se nezelení. To říkám pořád. Sama jsem zvědavá, koho vyberou na ty stromy a keře. K čemu? Ale, říká se tomu „Údržba veřejné zeleně“, ale podle mě jde stejně o to, aby to tu bylo hezký. […]

Novoroční projev starosty Zdeňka Navrátila

Dámy a pánové, děvčata a chlapci, drazí spoluobčané i návštěvníci z regionu. Musím přiznat, že mi trochu tají dech, když vidím dnes v tomto podvečeru tolik lidí na žďárském náměstí pohromadě. Jsem velmi rád za to, že Vám stálo za to přijít na žďárské náměstí tak, abychom mohli společně vstoupit do nového roku. A dovolte mi, abych […]

Santini v centru Žďáru

V první polovině letošního roku se ve vedení města zrodil nápad na využití plotu kolem pozemku bývalého Bílého lva. Tato zábrana realizovaná pouze z kovových sloupků a OSB desek se do centra města příliš nehodila a byla trnem v oku kolemjdoucím. Proto byl dojednán s majitelem pozemku pronájem plotu jako výstavní plochy za symbolickou částku. […]