Co je nového aneb poznámky z rady 4. 5. 2015

Lepší Místo pro Žďár: Jdeme do finále. Do konce května má být uzavřena smlouva s poskytovatelem služby Lepší Místo a poté její implementace. Na včerejším zasedání rady města bylo na základě předložených výsledků stejnojmenné pracovní skupiny schváleno, že město půjde z nabízených alternativ právě do této aplikace. Jde o komplexní aplikaci na správu podnětů spojených s určitým místem. Jdete např. […]

Co je nového aneb poznámky z rady 20. 4. 2015

Mateřské školy? A co ty otcovské? Máme to nějak genderově nevyvážené. Ale teď vážně. Příspěvkové organizace města pokračovaly v představení svých účetních uzávěrek. Všechny základní školy, všechny v jedné mateřské a k tomu sociální služby města. Pozitivní zjištění: loňský rok končí v kladných číslech. Jen to má háček u školy, která se dominantně zabývá tzv. inkluzí. Zjednodušeně řečeno, pomáhá […]

Proč místostarosta nemůže být komunitním koordinátorem?

Jak jistě mnozí z vás již zaregistrovali (např. v minulém čísle zpravodaje), rada našeho města vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice komunitního koordinátora. Na téma, proč si vedení města včetně mě myslí, že práce komunitního koordinátora bude pro město a jeho občany přínosem, bylo již podle mého názoru uvedeno dost, ať už na stránkách Žďárských novin, na […]

Komise rozvoje a životního prostředí odstartovala řadu nových projektů

Nově sestavená komise rozvoje a životního prostředí odstartovala na základě požadavků rady města řadu nových projektů. Těmi nejdůležitějšími jsou vytvoření vize a strategie města, zajištění koncepce architektonického dohledu, zapojení občanů pomocí LepšíMísto.cz a hledání odborníků. Nová komise rozvoje tak reaguje na silnou kritiku občanů vůči chybějící koncepci architektury, i zastaralou celkovou vizi a strategii města. […]

Co je nového aneb poznámky z rady 7. 4. 2015

Malé peníze pro zastupitele, velké pro město V souvislosti s novelizací příslušného nařízení vlády mohou radnice přistoupit ke zvýšení odměn členů zastupitelstva a rady města. Nejedná se o markantní navýšení (např. člen zastupitelstva o 28 Kč/měsíc, radní 67 Kč/měsíc), přesto radní ŽŽM toto navýšení odmítají s poukazem na to, že v roční sumě by tato částka představovala již desítky […]

Shrnutí – březen 2015

Sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO se v současné době podílí na několika projektech ve Žďáře nad Sázavou, které určitě stojí za bližší zmínku. Prvním z nich je akce Čistá Vysočina organizovaná Krajem Vysočina. Zde jsme se rozhodli zapojit nejen na úrovni sdružení, ale i Žďáru jako města, které tuto akci na svém území plně podporuje. Snažíme se […]

Shrnutí – únor 2015

V únoru to byly již čtyři měsíce, co se sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, kandidující pod záštitou STANu, jako vítěz komunálních voleb dostalo do vedení města. Již za takto krátkou dobu se nám podařilo realizovat některé pro město důležité projekty. Prvním z nich v pořadí i důležitostí je snížení nákladů na elektrickou energii pro budovy a organizace vlastněné […]

Podpis Programového prohlášení Rady

Ve čtvrtek 12. února 2015 bylo zástupci všech koaličních stran podepsáno „Programové prohlášení Rady města Žďáru nad Sázavou na volební období 2014 – 2018“. Tento dlouho očekávaný dokument  v sobě shrnuje základní myšlenky a cíle koalice pro nadcházející čtyři roky a definuje priority směřování města. Oskenované prohlášení Rady naleznete na stánce >>Ke stažení<<.

Novoroční projev starosty 2015

Novoroční projev starosty Mgr. Zdeňka Navrátila, který pronesl před slavnostním odpálením ohňostroje 1. 1. 2015. Vážení spoluobčané, rád bych Vás z tohoto místa pozdravil a přivítal na oslavách nového roku. Připadla mi milá povinnost Vás v novém roce 2015 pozdravit a popřát Vám vše dobré. Poprvé se v takto hojném počtu potkáváme na nově zrekonstruovaném náměstí. Chtěl bych při […]