Co je nového aneb poznámky z rady 7. 4. 2015

Malé peníze pro zastupitele, velké pro město

V souvislosti s novelizací příslušného nařízení vlády mohou radnice přistoupit ke zvýšení odměn členů zastupitelstva a rady města. Nejedná se o markantní navýšení (např. člen zastupitelstva o 28 Kč/měsíc, radní 67 Kč/měsíc), přesto radní ŽŽM toto navýšení odmítají s poukazem na to, že v roční sumě by tato částka představovala již desítky tisíc. Za takovou částku lze pořídit např. nové lavičky nebo herní prvky na dětská hřiště. Oceňujeme, že se k tomuto postoji přidali i kolegové z ostatních koaličních stran a rada města tak návrh na zvýšení odměn odmítla. Pevně věříme, že stejný postoj zaujmou napříč stranami i ostatní zastupitelé města při hlasování v zastupitelstvu.

Příspěvkové organizace města pod lupou

S ukončením práce finančních auditorů jsou postupně radou města schvalovány účetní závěrky příspěvkových organizací města (např. Active, ZUŠ, Kultura, Poliklinika atd.). Kontrola a prověření ze strany nezávislých finančních auditorů je však z našeho pohledu pouze krok A. Audit vlastně ověřuje minulost a případně napravuje chyby v minulosti udělané. Z hlediska městských financí i poskytovaných služeb občanům je ale důležitější pohled dopředu. Pro efektivní řízení těchto organizací pracuje vedení na kroku B. Vytvořit jednotný controllingový a reportingový systém, který umožní detailně sledovat hospodaření příspěvkovek a jejich fungování a reagovat tak pružně na aktuální situaci v nich.

Na pozadí této snahy je zajištění tzv. hodnoty pro peníze (princip uplatňovaný v anglosaských zemích), kde jde o efektivnost (zajistit maximum z daných zdrojů), užitečnost (přinášet co nejvyšší užitek občanům) a hospodárnost (racionální vynakládání peněz).

Autor: Martin Mrkos, člen rady města

Posted in Aktuálně.