Co je nového aneb poznámky z rady 20. 4. 2015

Mateřské školy? A co ty otcovské? Máme to nějak genderově nevyvážené.

Ale teď vážně. Příspěvkové organizace města pokračovaly v představení svých účetních uzávěrek. Všechny základní školy, všechny v jedné mateřské a k tomu sociální služby města. Pozitivní zjištění: loňský rok končí v kladných číslech. Jen to má háček u školy, která se dominantně zabývá tzv. inkluzí. Zjednodušeně řečeno, pomáhá handicapovaným dětem v jejich vzdělávání. Systém obecně nahrává těm zdravým a tak se někde nedostává. Rada vážně debatuje o pomoci této škole a z toho vyplývá nutnost tvorby koncepce základního školství ve městě. Je to první úkol pro vznikající pracovní skupinu „Celoživotního vzdělávání“.

Pomoc pokračuje

Schvalujeme navýšení počtu pracovních úvazků pro potřeby imobilních pacientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.

Daří se nacházet u sponzorů příspěvky na nákup artroskopické operační věže naší nemocnici – oceňujeme přístup společnosti DEL a.s – první vlaštovky, co dělá jaro s částkou 60 tis. (samo město přispívá 300 tis. Kč).

Podporujeme vytvoření 6 míst bezpečnostního asistenta městské policie. Naši senioři nahradí na přechodech pro chodce strážníky městské policie a budou ráno pomáhat při bezpečné a radostné cestě dětí do školy. Tím uvolní ruce a nohy strážníkům pro plnění jiných úkolů. Do konce června budou bdělí nejdříve dva asistenti a pokud bude vládnout všeobecná spokojenost, jejich počet se rozroste na zmíněných šest. Tomu se říká propojení mládí a zkušenosti v praxi!

Už ne pro sponzoring, ale pro dotace

Dřívější sponzoring uvolněných zastupitelů dostává novou formu. Je přeměněn na program Dotace uvolněných zastupitelů. První kolo běží od okamžiku schválení dnešní radou, druhé kolo od září. Vždy s balíkem 100 tis., ze kterého žadatel ukrojí po schválení od jednoho do tří tisíc.

Životní prostředí nejen na konci

Lesy města. V důsledku práce na přeložce silnice I/19 (Jamská – Mělkovice) byl pokácen (odborně smýcen) průsek lesem. Jenže zaklíněním silnice zůstal „klín“ lesa osamocen a nedokáže vzdorovat větru dešti. Z důvodu bezpečnosti musí být i tento zbyteček vykácen a bude nahrazen pásem stromů podél komunikace.

Žďár nad Sázavou byl vybrán do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Máme tu čest být mezi dalšími šesti městy v ČR pro zkoumání dopadu klimatu na život. Proč? Inu, drsný kraj, dobří lidé.

Autor: Zdeněk Kulhánek, člen rady města

Posted in Aktuálně.