Proč místostarosta nemůže být komunitním koordinátorem?

Jak jistě mnozí z vás již zaregistrovali (např. v minulém čísle zpravodaje), rada našeho města vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice komunitního koordinátora. Na téma, proč si vedení města včetně mě myslí, že práce komunitního koordinátora bude pro město a jeho občany přínosem, bylo již podle mého názoru uvedeno dost, ať už na stránkách Žďárských novin, na webových stránkách města anebo na jednání zastupitelstva města. Rád bych se ovšem vyjádřil k argumentu bývalého druhého místostarosty města a dnes zastupitele Ladislava Bárty, který zazněl na březnovém jednání zastupitelstva. Kolega Bárta tvrdí, že koordinátor je náhrada za zrušeného místostarostu a že vedení města se zřízením pozice snaží napravit údajnou chybu, kterouž podle pana Bárty zrušení druhého místostarosty bylo.

Předně musím zdůraznit, že zřízení pozice komunitního koordinátora nemá s počtem uvolněných zastupitelů společného vůbec nic, ale když už je toto téma nadneseno, nabízím několik argumentů, proč by práci koordinátora nemohl vykonávat druhý ani třetí ani čtvrtý místostarosta.

Zaprvé je nepřípustné, aby se osoba komunitního koordinátora každé čtyři roky měnila podle výsledku komunálních voleb. Nemůžeme po vás, občanech, chtít, abyste si neustále zvykali na nové a nové osoby, se kterými máte řešit své každodenní problémy, a vždy znovu a znovu nabývali důvěru ke koordinátorovi, když důvěra občanů v práci koordinátora je zásadním předpokladem k jeho úspěšnosti a efektivnosti.

Zadruhé, koordinátor musí být z principu osoba zcela apolitická, nezávislá na politickém vedení radnice. Těžko lze věřit tomu, že by jakýkoli politik v pozici koordinátora nevyužil svoji práci k takové nenápadné ale za to permanentní volební kampani. Jedni by říkali, že zneužívá své funkce, druzí, že funkce nezneužívá, již zmíněná důvěra v koordinátora nulová a ve výsledku by na to doplatili pouze občané.

Zatřetí, náplní práce koordinátora bude mj. i koordinace drobných investičních akcí. Jsem přesvědčen, že terénně – administrativní práce není a nemá být náplní činnost kteréhokoli zastupitele města, ať už uvolněného či neuvolněného.

Začtvrté, uvolněný zastupitel v pozici druhého místostarosty stojí městskou kasu cca 4 mil. Kč za 4 roky, koordinátor bude placen naprosto standardně jako každý jiný úředník úřadu a náklady na tuto pozici se tak budou pohybovat okolo 2 mil. Kč za stejné období.

Zřízením komunitního koordinátora se vedení města ani žádný z pracovníků městského úřadu nezříká přímé komunikace s občany, nechceme se za nikoho schovávat, což myslím uplynulé měsíce a v nich proběhnuvší setkání s občany, ankety apod. zřetelně ukazují. Naopak vám všem nabízíme nový a efektivní způsob komunikace s vaší radnicí.

Autor: Ondřej Vykoukal, člen zastupitelstva města

Posted in Aktuálně.