Rozhovor se starostou města Zdeňkem Navrátilem

Chystáte se kandidovat v podzimních komunálních volbách na pozici starosty města Žďáru nad Sázavou? Pro volební období 2018 – 2022 nebudu kandidovat na tuto pozici. Jedná se o moje osobní rozhodnutí a učinil jsem jej po zralé úvaze. Hnutí ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO není hnutím jednoho člověka, jsme široké demokratické uskupení s dostatkem kvalitních kandidátů […]

Základ volnočasového areálu – NOVÝ SKATEPARK

Sen několika generací žďárských „skejťáků“ se konečně naplnil. Na začátku června slavnostně předal do užívání žďárským sportovcům nový skatepark, který ve zkušebním provozu jede již od jara. V území za zimním stadionem tak byl položen základ pro vznik budoucího areálu volnočasových sportů, který ve Žďáře dlouhodobě chybí. Považujeme za naprosto klíčové, aby děti a mladí lidé […]

Žďárská ZUŠka se chlubí novým koncertním klavírem

Když kulturní komise v lednu 2016 jednala na žďárské ZUŠce, nikdo asi netušil, že výsledkem tohoto jednání bude nový koncertní klavír, který byl letos v dubnu slavnostně uveden do provozu. V září 2015 začala kulturní komise pod vedením našeho zastupitele Ondřeje Vykoukala obcházet všechny kulturní příspěvkové organizace města, aby se detailně seznámila s jejich činností […]

Aktivně pro Žďár!

Projekt Aktivně pro Žďár s typickým bílým a! v červeném kole vznikl již v roce 2015z popudu sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO. Vedení města tehdy přemýšlelo, kterak zastřešit drobné aktivity, které by zlepšovaly život Žďáráků přímo tam, kde bydlí. Vzniklo tak Aktivně pro Žďár, které slučuje drobná každodenní zlepšení v životě našich obyvatel – ať […]

Městského architekta máme již dva roky!

Co se za tu dobu změnilo a co je náplní jeho práce? Městský architekt byl jedním z předvolebních “slibů” tehdy čerstvě zformovaného sdružení ŽĎÁR – Živé město. Městu Žďár nad Sázavou v té době scházel koncepční přístup k rekonstrukcím veřejných prostor i městských budov, městské objekty často končily obalené v růžovém polystyrenu a významné architektonické prvky (např. sgrafita) […]

Co je nového? aneb poznámky z rady 13.3.2017

Nová vyhláška vychází vstříc pejskařům Rada města nově schválila vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů ve veřejném prostranství. Nově tak ruší povinnost mít psa na vodítku a zároveň s náhubkem, nyní je vyžadován buď jen náhubek, nebo vodítko. Další, příjemnou novinkou je vymezení tzv. výběhů pro psy, kde se pes může pohybovat zcela […]

Každý svého štěstí strůjcem?

Na zastupitelstvu zaznívají věci, se kterými nesouhlasím a není na tom nic zvláštního, naopak. Na lednovém jednání však kolega Brychta vyřkl výroky, nad kterými mi zůstává rozum stát. Při diskusi o umístění azylového domu mj. ústy p. Brychty zaznělo, že nejlepším řešením by údajně bylo, kdyby město vystěhovalo ony „nepřizpůsobivé“ občany za město, kde nemůžou škodit a že […]

Ukažme dětem, že dokážou cokoliv

ZŠ Švermova se zúčastní projektu iKid (Innovative Kids), určené pro žáky druhého stupně, především osmých tříd. Projekt organizuje jedna z nejlepších poradenských firem světa, KPMG. V rámci projektu, pod vedením učitelů a mentorů z byznys prostředí, vytvářejí žáci svůj vlastní startup a pracují na inovativních prototypech. V průběhu půl roku imitují stejnou cestu, jakou musí projít každý startup nebo […]

ŽĎÁR 2017 – MĚSTO KULTURNÍ

Milí čtenáři Žďárského zpravodaje, v říjnovém čísle jste se mohli prostřednictvím předsedy sportovní komise Petra Staňka seznámit s městskou podporou žďárských sportovců. Žďárák ovšem není živ pouze sportem, ale i uměním a  kulturou. Město tak podporuje nejen Žďáráka sportovce, ale i Žďáráka umělce, diváka a posluchače. Rok 2017 lze ve Žďáře bezesporu nazvat rokem kultury. Řečeno čísly: plánované […]

Jsme v polovině!

Nedávno tomu byly přesně dva roky, kdy byl žďárským zastupitelstvem zvolen starosta Zdeněk Navrátil a byla podepsána koaliční smlouva. Vedle klasických povinností vztahujících se ke každodenní správě města a velkých investičních akcí, jako jsou třeba opravy městských komunikací či projekty zateplení realizované v minulých letech, je řada věcí, které jsme si vytyčili ve svém programu. Co […]