Klikací rozpočet

Víte že, díky ŽŽM je už čtvrtým rokem funkční klikací rozpočet? Co to vlastně je? Je to místo, kde dohledáte každý výdaj města, a to dle dodavatele nebo dle typu výdaje, ale i příjmy dotací a počet investic, a to vždy až na úroveň jednotlivých faktur. Je online a přístupný z počítače i mobilu. Cíl je tedy jasný: srozumitelně informovat veřejnost o nakládání s jejími prostředky.

Byl to jeden z prvních kroků ŽŽM, jak zajistit transparentnost toho, za co město utrácí a jak se mu daří získávat peníze. Každý tak může nyní vidět od koho a v jakém množství město nakupuje služby a zboží, kolik investuje a jak čerpá dotace.

Proč je to důležité? Prostředky města, čili daňových poplatníků, jsou tak pod veřejnou kontrolou. Každý vidí, za co a jak se utrácí a může posoudit přiměřenost částek nebo smysl, za co se utrácí. Tím se výrazně snižuje riziko, že by se peníze vynakládaly nehospodárně, účelově nebo ve prospěch nějakých zájmových klientelistických skupin, a to bez možnosti, aby veřejnost o tom věděla. Koneckonců takových neblahých příkladů v naší zemi je víc než dost.

Kromě eliminace rizika klientelismu a korupce zajišťujete efektivnější vynakládání peněz a tím pak máte relativně více prostředků na další investice, opravy a kvalitněji poskytované služby.

Myslíme, že stojí za to tento nástroj zachovat a dále rozvíjet!

Posted in Aktuálně.