Bydlení ve Žďáře nebereme na lehkou váhu

Otázka bydlení je pro naše sdružení Žďár – Živé město velmi důležitá. Jediným lékem na úbytek obyvatel je totiž kombinace nabídky dobré práce a dostupného bydlení. Pokud tedy nechceme, aby nám ubývali obyvatelé, je třeba neustále připravovat nové lokality pro bydlení a to jak v rodinných, tak v bytových domech. Důležité je nezapomínat na bydlení nejen ve Žďáře, ale také v místních částech.

Přípravě lokalit pro bydlení jsme se intenzivně věnovali – vedle hledání dalších rozvojových lokalit jsme se soustředili také na rozvoj obytné zóny na Klafaru. Po Hrnčířské ulici, která byla dokončena v roce 2017, pokračujeme v tomto roce výstavbou dalších dvou ulic – ulicemi Barvířská a K milířům. V souvislosti s tím jsme v průběhu posledních dvou let připravili a zrealizovali prodej celkem 36 parcel pro rodinné domy či řadovky a především devět pozemků pro nové bytové domy. Celkem tak v této lokalitě přibude až 200 nových bytů či rodinných domů.

Nesoustředíme se však pouze na tuto lokalitu. Hledáme i nové příležitosti – volné plochy ve stávající zástavbě, které by byly vhodné pro výstavbu a chceme připravit projekty i v místních částech. Rádi bychom v příštích čtyřech letech realizovali projekt městského bydlení, ve kterém se zaměříme na dostupné byty a startovací byty pro mladé rodiny.

Posted in Aktuálně.