Reakce na nepravdy Miroslava Mareše

Tímto vyjádřením chci reagovat na nepravdy a smyšlená tvrzení, která zazněla v článcích „Dotace starosty Navrátila“ a „Střet zájmů starosty Navrátila“ publikované Miroslavem Marešem na stránkách „Občasník“. Informace zveřejněné v článcích překročily únosnou hranici a s ohledem na útočnost článku na moji osobu musím reagovat. Miroslav Mareš a jeho stránka Občasník.eu totiž dlouhodobě nectí základní pravidla novinářské etiky a publikuje články bez toho, aby dal prostor pro vyjádření druhé strany.

Nejdříve ke střetu zájmů. Ano, jsem členem spolků Erteple a Hmla (rozvoj kultury), Sportovní klub Batyskaf (alternativní sporty) a Civic (rozvoj regionu), který byl do roku 2014 mým zaměstnavatelem a kde jsem zaměstnání přerušil v souvislosti s nástupem na radnici. Právě ve chvíli, kdy jsem se před čtyřmi roky stal poměrně nečekaně starostou města, mi bylo hned jasné, že je třeba ošetřit problematiku případného střetu zájmů v souvislosti se spolky, jichž jsem členem. Na základě získané právní analýzy jsem si naprosto jistý, že jako řadový člen ve střetu zájmů nejsem. Problém by vznikl pouze v případě, že bych byl statutárním zástupcem (předsedou) některé ze jmenovaných organizací či ji mohl zastupovat na základě plné moci. V dikci zákona o střetu zájmů jde o tzv. osobou ovládající. Z tohoto zákona rovněž vyplývá, že jsem povinován pravidelně každý rok předkládat Oznámení o střetu zájmů. To si každý může najít a pročíst na portálu justice.cz.

Možná důležitější je, jak vlastně rozdělování příspěvků – dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou probíhá. Žádosti nejprve hodnotí kulturní komise složená ze zástupců všech stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu města. Pro hodnocení je používána metodika, která je zveřejněná na webových stránkách zdarns.cz. Návrh komise jde následně do rady města a žádosti nad 50 000 Kč jdou ještě do zastupitelstva města. Všechna hlasování ohledně kulturních dotací byla vždy jednohlasná – tedy schválena všemi přítomnými radními či zastupiteli. Nikdy nebylo do návrhu od komise zasahováno, návrhy byly vždy přijaty beze změn. To je možné si jednoduše ověřit, návrh komise je opět zveřejněn na webu města. Jedná se tedy o další nepravdu. Návrh o přidělení či o výši dotace jsem nijak neovlivnil, nejsem členem kulturní komise. Na tomto místě je třeba zmínit, že jmenované spolky v letech 2006 – 2018 získávaly na svou činnost pravidelně podporu z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v podobné výši, ať už s podpisem starosty Brychty nebo starostky Zvěřinové. Kvalitu připravovaných programů ocenili svým příspěvkem i Kraj Vysočina či MK ČR. Spolek Erteple a Hmla již slaví dvacet let a za tu dobu se podařilo realizovat více než tisícovku kulturních akcí, od koncertů, přes výstavy, divadla či pravidelné kulturní festivaly. Členové sdružení pak odpracovali tisíce dobrovolnických hodin.

Dalším nesmyslem v článku je otázka podepisování smluv. Starosta smlouvy podepisuje, protože ze zákona zastupuje město navenek, přičemž v případě podpisu dotačních smluv jej svým usnesením o jejich přidělení pověřila rada a zastupitelstvo. Pokud je starosta přítomen, ze zákona smlouvy podepisuje on. Pouze v nepřítomnosti starosty by smlouvy podepisoval místostarosta, v případě nepřítomnosti obou pak radou města pověřený zastupitel.

Lež o prodavači vstupenek je asi to nejmenší, co Miroslav Mareš ve svých článcích předvádí. Musím jej však zklamat. Vzhledem ke svému časovému vytížení jsem musel své koníčky i dobrovolnictví v uvedených spolcích omezit a jsem tak prostě jen „starosta na plný úvazek“. Od konce roku 2014 jsem se do jejich aktivní činnosti nezapojoval. Zcela absurdní je pak obvinění organizátorů bohoslužeb. Ti jsou „vinni“ tím, že si pro své aktivity vybrali právě prostory centra Batyskaf.

Jediná pravda, kterou tedy v článku najdeme, je, že jsem členem výše zmiňovaných spolků. Řekl bych, že jsem dokonce jejich hrdým členem, jeden ze zakladatelů. Myslím dokonce, že právě moje dlouhodobá aktivita na poli kultury, sportu či rozvoje blízkého regionu mne nakonec dovedla až na čelo naší kandidátky před čtyřmi roky. A dokonce si neskromně myslím, že právě tuto moji aktivitu ocenili svými hlasy lidé, kteří nám ve volbách dali svou důvěru.

Z výše uvedeného tedy vyplývá jeden závěr. Autor článků nezná zákon o střetu zájmů, informace týkající se dotací si neověřil a vznesl falešná obvinění, aniž by dal prostor k vyjádření druhé straně. Není to poprvé a bohužel vzhledem k předvolebnímu období zřejmě ani naposledy. Důvod, proč tak Miroslav Mareš činí, si prosím doplňte sami.

Zdeněk Navrátil, starosta města

Posted in Aktuálně.