Centrum neformálního vzdělávání Vodárna

Jedním ze zásadních dlouhodobějších projektů, které jsme řešili a které nás ještě čekají,  je postupná úprava prostranství podél řeky Sázavy. Jednou z priorit je pro nás dobudování městského parku na Farských humnech. Zde je v přípravě několik projektů – do realizace vstoupila obnova bývalé vodárny, kde v současné době vzniká Centrum neformálního vzdělávání. Díky dotaci z evropských fondů by zde do jara 2019 mělo dojít ke kompletní rekontrukci vodárny i jejího okolí. Až bude hotovo, najdou zde zázemí pro svoji činnost spolky, které se věnují volnému času dětí a mládeže (Junák, AZ Duha).

Díky promyšlené investici zde rovněž vznikne zázemí pro pořádání kulturních akcí na Farských humnech. Jde nám o to, aby toto území bylo skutečně živým městským parkem, kde najdou prostor pro své vyžití všechny generace žďáráků.

Už dnes zde můžete využít sportbedny a zapůjčit si sportovní náčiní, v létě jste se mohli zúčastnit letního cvičení na farčatech, které organizuje město Žďár.

Posted in Aktuálně.