17. Ing. Martin Černý

37 let, technický ředitel, tulák

Vystudoval jsem geodézii na Vysokém učení technickém v Brně, ale skrze doktorské studium a pracovní stáž na univerzitě ve Velké Británii jsem se dostal k informatice a automatizaci výměny informací ve stavebnictví. V současnosti řídím technický vývoj ve startupu, který vznikl na základě původně univerzitního projektu. Také se podílím na vývoji evropských technických standardů pro informační modelování staveb. Jsem rodilý Žďárák, ale až s odstupem, kdy jsem studoval a žil jinde, jsem si začal uvědomovat kvality našeho města. Když jsem se před osmi lety vrátil ze světa zpět do Žďáru, začalo mne zajímat dění ve městě a směřování jeho budoucího vývoje. S mojí ženou máme tři děti, pro které je Žďár domov a místo kam patří. Jako každý rodič bych chtěl, aby byl tento domov pěkný a aby bylo příjemné tady žít a vracet se sem. Vidím ve Žďáře velký potenciál a rád bych jej pomohl naplnit.

Posted in Medailonek.