Aktuální informace k jednání koalice

Zástupci čtyřkoalice (ŽĎÁR-ŽIVÉ MĚSTO, ANO 2011, KDU-ČSL a ODS) se včera ve večerních hodinách dohodli na personálním obsazení Rady města Žďáru nad Sázavou, a to následujícím způsobem:

Za klub ŽŽM budou v devítičlenné radě Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil a Zdeněk Kulhánek, za ANO 2011 Ludmila Řezníčková a Radek Zlesák, za KDU-ČSL Josef Klement a Romana Bělohlávková a za ODS Jaroslav Ptáček a Jan Mokříš.

Ačkoliv řada měst volí cestu počet uvolněných rovná se počtu stran koalice, ve Žďáře vyhrál pragmatický přístup, kladoucí důraz na kvalitní funkční exekutivní model řízení města. Ten je jedním z pilířů, na kterém spolupráce koaličních stran stojí.

Koalice bude navrhovat na starostu Martina Mrkose a na pozici místostarostů Ludmilu Řezníčkovou a Josefa Klementa.

Věříme, že model tří uvolněných zastupitelů, tedy starosty a dvou místostarostů, optimálně rozdělí zvyšující se nároky na agendu a samosprávu okresního města velikosti Žďáru. Vycházíme tak ze zkušeností z minulého volebního období. Snahou je rozložit zátěž a zvýšit výkon – konkrétně tak, aby se úředníci věnovali jen záležitostem, které jim přísluší a nemuseli zasahovat do kompetencí volených zastupitelů, urychlit realizaci rozvojových projektů, soustředit se více na výkon a kontrolu příspěvkových organizací a především prosazovat zájmy města u ministerstev a Kraje Vysočina a získávat tak pro město finanční prostředky a klíčovou podporu.

Zvýšení pracovního výkonu ve prospěch obyvatel deklaruje koalice jako jednu ze svých priorit.

Posted in Aktuálně.