„Komunální parta“

Také potkáváte v ulicích partu pracantů v oranžových vestách? Jedná se o naši městskou komunální partu VPP pod vedením bývalého městského policisty. Jedním z našich cílů při vzniku tohoto projektu bylo aktivizovat naše občany, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo mají různá pracovní omezení. I z tohoto důvodu vznikla v roce 2015 “komunální parta”, kdy jsme za využití podpory z Úřadu práce zaměstnali naše občany na tzv. veřejně prospěšné práce. Tato aktivita se osvědčila a dnes máme již 10 zaměstnanců.

Tento projekt má dva rozměry – prvním z nich je, že město díky tomu může část úklidových prací realizovat levně a vlastními silami. Druhým rozměrem je to, že tito lidé získávají pracovní návyky, řeší se jejich finanční situace, popř. problém s bydlením. A navíc starosta má komu zavolat, když vidí ve městě někde nepořádek. To tu před čtyřmi roky také nebylo.

Vedle veřejně prospěšných prací využíváme i zaměstnávání osob, kterým byl výkon obecně prospěšných prací určen jako trest v soudním řízení. Dohled nad výkonem trestu zajišťuje naše městská policie. Spolupracujeme při tom s okresním soudem ve Žďáře nad Sázavou a probační a mediační službou. Soudci si pochvalují, že nyní mají jistotu, že pokud tento alternativní trest uloží, je díky spolupráci s městem skutečně vykonán.

Posted in Aktuálně.