Rozhovor se starostou města Zdeňkem Navrátilem

Chystáte se kandidovat v podzimních komunálních volbách na pozici starosty města Žďáru nad Sázavou?

Pro volební období 2018 – 2022 nebudu kandidovat na tuto pozici. Jedná se o moje osobní rozhodnutí a učinil jsem jej po zralé úvaze. Hnutí ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO není hnutím jednoho člověka, jsme široké demokratické uskupení s dostatkem kvalitních kandidátů nejen na starostu. Proběhlo nominační setkání, kde jsem své rozhodnutí kolegům vysvětlil, a po diskusi byl zvolen lídr pro nadcházející volební období. Naším kandidátem na starostu je tak pro říjnové volby žďárský radní a krajský zastupitel Martin Mrkos. Podle mne je to velmi dobrá volba pro naše město.

Jaké jsou důvody pro vaše rozhodnutí?

Tím hlavním důvodem je jednoznačně rodina. Mám tři malé děti, ve věku osm, šest a jeden rok. Za uplynulé čtyři roky k nim cítím velký dluh jako táta. Pozice starosty města je spojena s celou řadou pracovních, ale také reprezentativních povinností, které se často odehrávají večer či o víkendech. Kvůli tomu mi nezbývalo příliš času na rodinu. To rozhodování bylo poměrně těžké, přece jen je zde spoustu projektů, které se nám podařilo rozjet. Tyto projekty v tuto chvíli vstupují do fáze realizace, nicméně nerad bych se dožil situace, kdy přijdu domů a zjistím, že mě děti už vlastně nepotřebují, protože mezitím, co jsem trávil většinu času v práci, vyrostly.

Znamená to, že se nadále nebudete angažovat v práci pro město?

To rozhodně ne, jsem připravený i nadále pracovat pro město Žďár nad Sázavou a to na jakémkoliv postu. Vzhledem k tomu, že kandiduju z druhého místa kandidátky, chci být oporou našemu lídrovi. Chci zároveň získané zkušenosti a znalosti poskytnout pro správu našeho města tak, aby byla co nejvíce zachována kontinuita jeho rozvoje. O tom, jaká ta pozice bude, však rozhodnou až občané v podzimních volbách. Ono pomyslné „vysvědčení“ vám totiž nevystaví nikdo jiný, než právě občané města.

Jaké byly ty uplynulé čtyři roky? Povedlo se vám to, s čím jste do komunální politiky vstupoval? Které investice hodnotíte jako nejvýznamnější?

Mým hlavním cílem bylo především se ctí tuto nelehkou pozici zvládnout. Je třeba si uvědomit, že jsme do žďárské komunální politiky v roce 2014 vstupovali jako zcela nový subjekt a bývalí představitelé neměli zájem nám tuto situaci usnadnit. Obecně myslím, že jsme tuto výzvu zvládli. Kdo chce být objektivní, zjistí, že více než tři čtvrtiny věcí z našeho volebního programu jsou dnes splněny nebo jdou do realizace. Naplněny jsou hlavní cíle, které jsme předložili občanům ve volebním programu, případně v programovém prohlášení rady města. Dnes máme naprosto transparentní a otevřenou radnici, díky Zásadám transparentnosti města, které naše hnutí prosadilo. Podařilo se prosadit nový územní plán, máme novou Strategii rozvoje města, architektonický a urbanistický pohled na rozvoj města nově hlídá Městský architekt.

Město získalo řadu ocenění a jeho úřad patří v hodnocení Ministerstva vnitra mezi tři nejpřívětivější radnice v České republice. Je oceňováno za aktivity v oblasti Smart city. Úspěšné byly i některé investiční akce, Městské divadlo dostalo ocenění „fasáda roku“ a lávky u barokního mostu v zámku jsou Stavbou Vysočiny za rok 2016. Město je dnes také prokazatelně bezpečnější, o čemž svědčí jak statistiky trestných činů od Policie ČR, tak snižující se počet přestupků. Výrazně se zklidnila situace na Stalingradě, a to především díky preventivním programům, které zde město realizuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Město významně investovalo, přičemž rok 2018 bude z tohoto pohledu rekordní. Dobře se daří čerpat také evropské a národní dotace na podporu těchto investic. Letos se tak zahájí realizace významných staveb, které budou v budoucnu sloužit Žďárákům. Namátkou se jedná například o další rozvoj sítě cyklostezek, výstavbu zázemí pro mládežnický fotbal a tenisty, a to včetně nafukovací haly. Zahajujeme opravu hřiště u 4. ZŠ. Postupně opravujeme Vodojem a dokončujeme rekonstrukci Vysočan. Velké investice míří i k nové bytové výstavbě na Klafaru. Zmínil bych také oblast dopravy, kde bude již letos upravena křižovatka Novoměstská x Neumannova a zahájí se přípravné práce na vybudování miniokružní křižovatky na ulicích Studentská a Wonkova. Deset milionů z evropských fondů město získalo na realizaci projektu Chytrý Žďár, díky němuž Žďár začne využívat pro správu a řízení města moderní technologie.

Je třeba si férově přiznat, že jsou i věci, které se úplně nepovedly. Velmi zklamán jsem byl z firmy, která zajišťovala v posledních letech sečení zelených ploch. Ta sice splnila všechny podmínky výběrového řízení, které dle zákona vyhrála, opakovaně však nebyla schopna plnit termíny jednotlivých sečí, které po ní město, ale také jeho obyvatelé požadovali. Jsem rád, že se nám situaci podařilo operativně vyřešit a nyní již vše funguje jak má. Mrzí mne také, že se sice zpomalil, ale zatím úplně nezastavil úbytek trvale žijících Žďáráků. To však není úkol pouze na jedno volební období, a také  proto jsme přednostně řešili otázku rozvoje nabídky pro nové bydlení.

Vždy jste říkal, že vedle „cihel“ jsou důležité i myšlenky. Myslíte si, že i v tomto se Žďár změnil?

Myslím, že určitě. Jsou to často méně viditelné aktivity, přesto však velmi důležité. Povedlo se nám rozhýbat spolupráci s občany. Vznikl projekt Aktivně pro Žďár, kde se občané mohou aktivně zapojit do zvelebování či úprav veřejných prostranství v jejich okolí. Díky tomu vzniklo nebo se obnovilo více než deset hřišť a volnočasových plácků. Přes prázdniny se otevřely hřiště u mateřských škol, přístupné je i dopravní hřiště. Cesty dětí do škol dnes pomáhá zajistit šest bezpečnostních asistentů na přechodech pro chodce. Naši senioři tak pomáhají nejmladším obyvatelům a vytváří se mezigenerační pouta. Možnost zapojit se do správy města formou tematických setkání, či formou anket je dnes pro Žďáráky samozřejmostí.

Velkou radost mám ze vzniku pracovní skupiny veřejně prospěšných prací (VPP). Zde se v průběhu tří let podařilo vytvořit desetičlennou komunální partu, která nám pomáhá hlavně s úklidovými pracemi ve městě. Ten projekt má dva rozměry. Prvním je, že díky podpoře z Úřadu práce ušetříme na mzdách těchto dlouhodobě nezaměstnaných. Druhým je rozměr sociální, kdy se daří dlouhodobě nezaměstnaným opět vrátit pracovní návyky, stabilizovat jejich finanční situaci, případně vyřešit jejich bydlení. I vzhledem k tomu, že jsme za „šéfa“ této skupiny vybrali bývalého městského policistu, funguje tento projekt velmi dobře. A především: starosta má vždy komu zavolat, když vidí ve městě nepořádek.

Názor občanů je pro mne i naše hnutí velmi důležitý a snažíme se proto věci řešit přímo v terénu s těmi, kterých se přímo týkají. Zároveň moc děkuji všem aktivním Žďárákům, kteří se nebojí zapojit do práce pro město. Naposledy to ukázali třeba při hlasování o jednotlivých lokalitách v rámci Strategie Centrum města. Také díky nim dnes víme, jak k celkové obnově centra města přistupovat.

Nemrzí vás, že odcházíte od rozdělané práce?

Nevnímám to tak, že od ní odcházím. Jsem nadále připraven městu pomoci tam, kde to bude potřeba. V tuto chvíli vstupují do přípravy či realizace projekty, které jsme v minulých letech rozjeli a bude důležité je dobře zvládnout. Náš lídr Martin Mrkos je velmi kvalitním kandidátem na starostu. Se svým vzděláním a zkušenostmi z oblasti financí, marketingu a projektového řízení může posunout jak město, tak jeho organizace zase o notný kus dál. V tuto chvíli do toho jdeme především jako tým a jsem připraven být Martinovi stoprocentní oporou tak, aby se věci posouvali dopředu.

Věřím, že Žďáráci naše úsilí i snahu pokračovat v rozdělané práci v podzimních komunálních volbách ocení. Naše město má všechny předpoklady pro to, aby bylo dobrým místem k životu. O to se společně s naší kandidátkou zasadíme i v příštím volebním období.

Posted in Aktuálně.