1. Mgr. Zdeněk Navrátil

Je mi 38 let, žiji ve Žďáře nad Sázavou. Vystudoval jsem obor Veřejná správa na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

V současné době pracuji jak ředitel občanského sdružení CIVIC, o.s., které se věnuje především rozvoji regionu, dotačnímu managementu pro obce, školy, podnikatele a neziskové organizace. Připravuji projekty a projektové žádosti pro čerpání podpory z fondů EU, věnuji se také reklamě a propagaci.

Kandiduji, protože mi není lhostejná budoucnost tohoto města. Mám zájem na tom, aby na radnici působili skuteční odborníci, kteří budou rozvojové plány realizovat v souvislosti se skutečnou vizí a smysluplnou strategií rozvoje města. Chci usilovat o to, aby občané mohli rozvojové plány města připomínkovat a dávat podněty k jednotlivým rozvojovým bodům. Chci se zasadit o to, aby naše město nezůstávalo pozadu v čerpání podpory z fondů EU, jak tomu doposud bylo. Budu se chtít aktivně podílet na tom, aby Žďár nad Sázavou byl skutečným městem pro zdravý a aktivní život, nikoliv pouze sídlem heren a supermarketů.

Jsem otec dvou dětí, které jsou v současné době jedním z mých největších „koníčků“. Mezi mé záliby patří sportování (běžky, snowboard, volejbal, kolo, fotbal, námořní jachting), aktivně se věnuji také hudbě. Jsem spoluzakladatel a spolutvůrce projektů organizací: Erteple a Hmla, o.s. – provozovna KC Batyskaf (projekty v oblasti kultury). Sportovní klub Batyskaf (alternativní sporty) a ZO ČSOP (připomínky k územnímu a stavebnímu řízení).

Posted in Medailonek.