Co se nám povedlo?

Investice

Obnova zeleně v místní části Stržanov
Obnova ulic V Lískách, Na Úvoze
Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky
Rekonstrukce povrchů před ČSOB (+ socha muže se síťovkou)
Výstavba pro nové bydlení na Klafaru
Obnova sídliště Vodojem – I. + II. etapa
Nové zázemí pro fotbal a tenis
Centrum neformálního vzdělávání Vodárna
Hřiště u Základní školy Švermova 4
Rozšíření křižovatky Novoměstská x Neumannova
Projektová příprava miniokružní křižovatky Wonkova x Studentská
Příprava realizace cyklostezky Pilák – Stržanov
Obnova zeleně ve Žďáře nad Sázavou
Oprava povrchu vozovky – Strojírenská
Přechod na ulici 1. máje
Oprava chodníku a zastávky na ulici Brněnská
Oprava cyklostezky podél Sázavy
Šatny a sociální zařízení – zimní stadion
Kulturní dům Veselíčko
Rekonstrukce budovy Dolní 1
Parkoviště v zámku
Lávky pro pěší v zámku
Nová zastávka MHD + BUS v zámku + přechod
Nové zastávky MHD Libická, Sázavská a Brněnská
Divadlo – vítěz fasáda roku ve své kategorii
Skatepark
Revitalizace parku U Ivana
Rekonstrukce ulice Neumannova
Rekonstrukce ulice Smetanova
Kino Vysočina
Rekonstrukce šatny veřejnost zimní stadion
Rekonstrukce šatny přípravka zimní stadion
Nové LED osvětlení na zimním stadionu
Obnova povrchu rychlobruslařského oválu + odvodnění
Obnova dřevěného mostu na stezce u fotbalového hřiště
Nové zastávky BUS (Klafar, Neumannova, Orlovna)
Rozvoj bydlení – Klafar
Zateplení a fasada ZUŠ
Zateplení a fasada Hotelový dům Morava
Zateplení a fasada městských bytů ZR 3
Odbahnění rybníku a obnova Centra Stržanova
Obnova deseti hřišť: Nádražní, Neumannova, Švermova, K přehradě, Haškova, Pelikánova, Špálova, Libušínská, Palachova, Lesní
Obnova a rozšíření kamerového systému městské policie

Management / procesy / řízení města

Transparentnost (zveřejňování smluv, výdajů až na úroveň faktur, zápisů z Rady a Zastupitelstva)
Klikací rozpočet
Městský architekt
MAS Havlíčkův kraj
Elektronizace finančního řízení PO (příspěvkových organizací)
Pravidla výběru a hodnocení ředitelů PO
Výběr nového ředitele a stabilizace finančních výsledků SATT, a.s.
Nová Strategie rozvoje města
Zkvalitnění Žďárského zpravodaje
Strategie města na změny klimatu
Propracovaný systém sportovních grantů
Aktivní pracující komise
Výjezdní zasedání rady
Pasport a generel zeleně
Nastavení dotačních programů
Spolupráce s Hospodářskou komorou a fórum podnikatelů
Starosta na plný úvazek
Audit a změny nevýhodných smluv
Setkávání místních zaměstnavatelů s městem
Koruna Vysočiny – destinační společnost podporující cestovní ruch
České dědictví UNESCO
Architektonická soutěž Nádražní
Memorandum o spolupráci SMART City – EON
Nové pachtovní smlouvy
Nový Územní plán
Audit odpadového hospodářství

Komunita

Setkání s občany – tematická i netematická, návštěvy v lokalitách, kde se něco chystá
Participativní rozpočet – občané se podílejí na investicích dle jejich přání
Aktivně pro Žďár!
Den Žďáru
Bezpečnostní asistenti na přechodech
aplikace Lepší místo
Farmářské trhy
Fler trhy
Projekt Naše nemocnice
Pamětní deska 17. listopadu na náměstí
Komunitní plán služeb
Sáňkovací kopce / Farčata a Stalingrad/
OPP, mediační služba
Více asistentů prevence kriminality
Zájem o místní části Osadní výbory Radonín, Mělkovice, Veselíčko, Stržanov
Sochařské sympozium “Žďáření” v rámci Slavností jeřabin
Santiniho barokní slavnosti
Balíky slámy a inovace Slavností jeřabin
Letní kino u kulturního domu
Zavedení Senior kina a Filmový klub
Nabíječky na elektrokola
iBeacon info a systém infopointů
Rozvoj a podpora značky Santini
Vlastní podium
Klid na Stalingradě – domovníci, asistenti, preventisti
Osobní jednání s těmi, co podávají na město petici
Komunální parta VPP
Podpora obnovy kulturních památek
Záchrana sgrafit na Stalingradě
Obnova pietních míst
Cena města Žďáru nad Sázavou
Nové TIC na Staré radnici

Ostatní

příchod Comgate do Žďáru
Rozšíření počtu bezpečnostních kamer
Odstranění papundeklové reklamy na sloupech
Dozaplnění průmyslové zóny: Holoubek Trade (žďárský podnikatel)
Rozvoj sociálních služeb
Stabilizace 3. ZŠ
Klavír do ZUŠKy
Opravy škol a školských zařízení + Sklené
Úpravy sportovišť