Bezpečnost na přechodech u žďárských škol

S příchodem nového školního roku se na frekventované přechody pro chodce vrátili i bezpečnostní asistenti. Jedná se o mezigenerační projekt, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy a aktivní zapojení občanů, zejména seniorů, do chodu města. Asistenti jsou v ulicích vždy od sedmi do osmi hodin, kdy je pohyb dětí nejvyšší a […]

Co je nového aneb poznámky z rady 10. 8. 2015

Na zasedání rady 10. 8. 2015 jsme schválili zásady transparentnosti, které připravilo sdružení Žďár-Živé město a doladili jsme je s našimi koaličními partnery. Poděkování v této souvislosti patří především Ondrovi Vykoukalovi, který je jejich duchovním otcem. Dokument zahrnuje pravidla pro transparentní rozhodování orgánů města, zveřejňování smluv a dalších informací a naplnění těchto zásad. Od jejich zavedení si […]

Co je nového aneb poznámky z rady 29. 6. 2015

Ano i ne (vlastně obráceně) Komise rozvoje města, resp. její pracovní skupiny překládají první závěry. Ta klafarská doporučuje dočasně zastavit a přehodnotit celé území nebo pokračovat v dříve navržené studii. Mezi radními zavládla patová situace a tak se musíme sejít mimořádně ještě jednou pouze k tomuto tématu. Zato vytvoření pozice městského architekta nebo také architektonického dohledu má […]

Co je nového aneb poznámky z rady 15. 6. 2015

Daně, dáš-li na ně Nejen z tisku cítíme nářky na výběr daní. Při pohledu na vývoj financí, zažíváme určitou nejistotu. Pokud stát nepošle obcím to, co deklaruje (a přitom od počátku roku jen slibuje), dostane se i naše město do obtíží. Bavíme se o tom, jak reagovat na tento nepříznivý vývoj a předložíme svůj návrh i […]

Co je nového aneb poznámky z rady 1. 6. 2015

Je plno Na pondělní radě jsme schválili prodej pozemku v průmyslové zóně firmě Holoubek Trade. Příchod nového investora je vždy důvod k radosti, zvláště jde-li o podnikatele z regionu, jehož podnikání patří do segmentu malých a středních podniků, je vlastně rodinnou firmou a nemontuje, ale vyrábí s přidanou hodnotou. Aktuálně má firma cca. 50 zaměstnanců a výhledově plánuje jejich […]

Setkání se členy sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO (Vodojem)

Ve středu 20. května proběhla v restauraci Kovárna debata radních Zdeňka Kulhánka a Martina Mrkose a dalších členů hnutí Žďár – Živé město s obyvateli Vodojemu. Cílem setkání bylo vyslechnout občany, co je v jejich čtvrti a bezprostředním okolí trápí a zároveň je informovat o záměrech města, které se buď přímo, nebo zprostředkovaně čtvrti Vodojem dotýkají. „Z našeho pohledu […]

Co je nového aneb poznámky z rady 18. 5. 2015

Jdeme na to od lesa Pozor: Toto není nejdůležitější zpráva. Děti škol půjdou s lesníkem do lesa. Víte, co je na tom zajímavého? Půjdou do lesů města a do lesů Kinských. Tomu se říká spolupráce! Mají stejné uniformy? Snad bude stačit, když nebudou uniformní. Rada chválí tento počin. Co nás těší? Jeden z podnikatelů má zájem […]

Co je nového aneb poznámky z rady 4. 5. 2015

Lepší Místo pro Žďár: Jdeme do finále. Do konce května má být uzavřena smlouva s poskytovatelem služby Lepší Místo a poté její implementace. Na včerejším zasedání rady města bylo na základě předložených výsledků stejnojmenné pracovní skupiny schváleno, že město půjde z nabízených alternativ právě do této aplikace. Jde o komplexní aplikaci na správu podnětů spojených s určitým místem. Jdete např. […]

Co je nového aneb poznámky z rady 20. 4. 2015

Mateřské školy? A co ty otcovské? Máme to nějak genderově nevyvážené. Ale teď vážně. Příspěvkové organizace města pokračovaly v představení svých účetních uzávěrek. Všechny základní školy, všechny v jedné mateřské a k tomu sociální služby města. Pozitivní zjištění: loňský rok končí v kladných číslech. Jen to má háček u školy, která se dominantně zabývá tzv. inkluzí. Zjednodušeně řečeno, pomáhá […]

Proč místostarosta nemůže být komunitním koordinátorem?

Jak jistě mnozí z vás již zaregistrovali (např. v minulém čísle zpravodaje), rada našeho města vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice komunitního koordinátora. Na téma, proč si vedení města včetně mě myslí, že práce komunitního koordinátora bude pro město a jeho občany přínosem, bylo již podle mého názoru uvedeno dost, ať už na stránkách Žďárských novin, na […]